Op de afdeling Human Resource Management van het Bureau van de Universiteit bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een

HR Adviseur

Doel van de functie:

(Mede) zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het HR-beleid voor de faculteit(en), binnen de kaders van cao, wettelijke bepalingen en instellings- en/of facultaire regelingen, teneinde met een adequate personeelsbezetting en efficiënte arbeidsorganisatie optimaal bij te dragen aan het realiseren van doelstellingen van de faculteit(en).

 

Functie-inhoud:

 • Doen van beleidsvoorstellen op het gebied van HRM t.b.v. de realisatie HRM-(deel)beleid gericht op realisatie van de doelstellingen van de faculteit (en)/instelling;
 • Bevorderen van een eenduidige en consistente uitvoering van het HR-beleid binnen de faculteit(en);
 • Beheren en bewaken van standaardprocedures, standaardformulieren, e.d. op het gebied van werving, selectie, beoordeling, functioneringsgesprekken, persoonlijke ontwikkeling, doorstroom, verzuimbegeleiding, uitstroom, ter ondersteuning van het management;
 • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden bij de implementatie van het HRM- beleid:
  • Periodiek overleg met leidinggevenden van de toegewezen organisatieonderdelen;
  • Geven van adviezen en deze uitwerken in voorstellen op het gebied van organisatie- ontwikkeling en -inrichting, werving en selectie van personeel, formatie en de personele planning, kwantitatief en kwalitatief, persoonlijke ontwikkeling, doorstroom, uitstroom, beoordeling, beloning, arbeidsvoorwaarden, verzuimbegeleiding, e.d.;
  • Bemiddelen in conflictsituaties tussen leidinggevende en medewerker, medewerkers onderling en eventueel betrekken van de BMW;
 • Zorgdragen en monitoren van de uitvoering in samenspraak met de leidinggevenden, alsook zorgdragen voor gedegen vastlegging t.b.v. de personeelsdossiers;
 • Bewaken en controleren van de formatie van de toegewezen organisatieonderdelen;
 • Bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief optimale personele instroom;
 • Bevorderen van correct uitgevoerde beoordelingsgesprekken en van uitvoering van gemaakte afspraken;
 • Inhoudelijke en procedurele ondersteuning bij door- en uitstroom van medewerkers;
 • Bevorderen van een zo laag mogelijk ziekteverzuim en een optimale werkomgeving;
 • Bevorderen van de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers;
 • Bijdragen aan actuele personeelsdossiers en personeelsinformatiebestanden;
 • Rapporteren op kwartaalbasis aan de HR Manager over de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Bachelorsopleiding in het vakgebied Bedrijfskunde of HRM en minimaal 3 jaren ervaring met HR-advisering;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Een kritische, op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Onafhankelijkheid;
 • Een positieve instelling en het vermogen om op flexibele wijze met veranderingen en nieuwe zaken om te gaan;
 • Een klant- en servicegerichte instelling;
 • Accuraat;
 • Stressbestendig;
 • Het eigen werk goed kunnen plannen en organiseren.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de HR-Manager, mevr. drs. Monique Achthoven, te bereiken op telefoon 499166 (of toestel 2396) of per email monique.achthoven@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u uiterlijk 19 december 2023 richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off december 5, 2023