Op de afdeling Universitair Centrum voor Informatie Technologie (UCIT) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een

ICT Medewerker (2e lijn)

 

Doel van de functie:

Oplossen van ICT-gerelateerde storingen, reparatie-, configuratie- en installatie van computer hard- en software op de werkplekken binnen de AdeKUS, conform de richtlijnen van het UCIT evenals het bieden van werkplek-ondersteuning en directe gebruikersondersteuning bij 2e lijn ICT vragen en problemen, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende ICT-producten t.b.v.  ICT-gebruikers.

 

Functie-inhoud:

 • Aannemen ge-escaleerde vragen en storingsmeldingen van de eerstelijns ondersteuning;
 • Schatten van de urgentie van deze vragen en storingsmeldingen;
 • Mede helpen bewaken van de voortgang van afhandeling van vraag of storing;
 • Informeren van de ICT-gebruikers over de status van hun vraag en/of melding;
 • Opsporen/oplossen van niet-routinematige 2e lijn problemen en storingen w.o. het bieden van oplossingen van hard- en softwareproblemen via Remote assistance;
 • Beantwoorden van vragen op 2e lijn ondersteuning gebied;
 • Adviseren van ICT-gebruikers over gebruik van ICT-voorzieningen ter voorkoming van herhaling van vragen en storingen;
 • Registreren en documenteren van 2e lijn vragen en storingsmeldingen in het “trouble ticketing” systeem GLPI;
 • Registreren en documenteren van oplossingen;
 • Mede helpen voeren van configuratiebeheer, documentatiebeheer, versiebeheer en autorisatiebeheer;
 • Uitdraaien van periodieke overzichten betreffende ICT-meldingen en deze verstrekken aan de leidinggevende(n);
 • Opstellen van technische rapporten/adviezen.
 • Verlenen van werkplekondersteuning aan gebruikers, zoals het installeren/ontkoppelen van apparatuur, het installeren van pc hard- en software en ICT-faciliteitenvoorzieningen;
 • Instrueren van gebruikers ten aanzien van het pc-gebruik en het omgaan met specifieke applicaties;
 • Opstellen van gebruikershandleidingen;
 • Vaststellen van trainingsbehoefte onder de gebruikers;
 • Controleren en testen van de werking van hard- en software op werkplekken, op basis van logboekgegevens en eigen bevindingen;
 • Repareren en onderhouden van systemen en de daarop draaiende applicaties volgens vastgestelde procedures;
 • Opmaken/printen van labels voor alle hardware, zodat ze eenvoudig geïdentificeerd kunnen worden
 • En verricht alle in het verlengde hiervan horende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Mimimaal afgeronde relevante Mbo-opleiding (ICT NATIN/AMTO) met een Comptia A+ certificering;
 • ITIL V3 certificering is een pre;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van onderhouden, configureren en repareren van pc-systemen;
 • Goede kennis van en ervaring met Windows Server 2012;
 • Kennis en ervaring met Windows 10 en MS Office;
 • Ervaring met het gebruik van helpdeskpakketten;
 • Affiniteit met IT-processen en standaarden;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels;
 • Bereid zijn om, indien nodig, buiten de reguliere kantoortijden en -dagen te werken;
 • Geduld, flexibiliteit en doorzettingsvermogen;
 • Stressbestendig en klantgericht zijn.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de UCIT-Manager, dhr. MSc. J. Teixeira te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2400 of per e-mail Jerry.Teixeira@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 29 januari 2024 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ ICT Medewerker  

 

By Comments off januari 11, 2024