Op de Faculteit der Technologische Wetenschappen bij de studierichting Elektrotechniek is bij het Energie Laboratorium plaatsingsmogelijkheid voor een:

Laboratorium beheerder

 

Doel van de functie:

Voorbereiden van en assisteren bij de uitvoering van onderzoek, onderzoeks- en/of onderwijspractica, proeven, en dienstverleningsactiviteiten volgens werkinstructies en voorschriften, zodat deze activiteiten tijdig en op de juiste manier kunnen plaatsvinden en optimaal worden ondersteund.

 

Functie-inhoud:

 • Erop toezien dat proeven/experimenten, opdrachten, projecten en onderzoek volgens de werkinstructies en procedures incl. kwaliteits- en veiligheidsprocedures van het lab worden uitgevoerd door het personeel, studenten, docenten en onderzoekers;
 • Zorgen voor een efficiënte en effectieve inzet van zowel materiaal en (meet)instrumenten als de tijdsbesteding van personele krachten, op dagbasis;
 • Zorgdragen voor het optimaal functioneren en onderhoud van de lab apparatuur en meetinstrumenten.
 • Toezien op de correcte invulling en opslag (digitaal en afgedrukt) van documentatie die betrekking hebben op de werkzaamheden;
 • Voeren van reguliere werkbesprekingen en kwaliteitsbesprekingen betreffende de proeven en opdrachten die uitgevoerd moeten worden met het team van het lab personeel;
 • Communiceren met cliënten betreffende te verrichten opdrachten;
 • Voorbereiden van onderzoeksrapportages voor de opdrachtgevers.
 • Begeleiden van onderzoekers, docenten en studenten bij practicumonderdelen van het curriculum van de richting;
 • Assisteren bij het ontwerpen, opzetten, uitvoeren en testen van (meet)opstellingen bij verschillende vakken;
 • Assisteren van het laboratoriumhoofd bij de invulling van verbeteringen die zijn geconstateerd uit interne en externe audits, management beoordelingen en andere management- en kwaliteitsverbetering instrumenten;
 • Notuleren van lab team meetings, die voorgezeten worden door het laboratoriumhoofd;
 • Opstellen van werkinstructies voor analyses proeven, meetopstellingen en de meetapparatuur;
 • Opstellen van noodzakelijke controle/ kalibratie kalender voor meetinstrumenten;
 • Zorgen voor het correct verlopen van de installatie en ingebruikname van nieuwe apparatuur, waarbij personeel getraind wordt;
 • Erop toezien dat materiaal t.b.v. onderhoud van alle lab faciliteiten, meetinstrumenten en practica opstellingen voorradig is.
 • Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal hbo-diploma in het specifieke laboratoriumgebied Elektrotechniek/Energietechniek bij voorkeur en 2 jaar ervaring met een beheer functie;
 • Plannen en organiseren van de laboratoriumwerkzaamheden;
 • Accuratesse bij de uitvoering van werkzaamheden;
 • Heldere mondelinge communicatie met het laboratoriumhoofd, de personeelsleden, studenten en docenten;
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Resultaatgericht werken;
 • Proactieve houding hebben.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij dhr. C. Ally, MASc., lid van het Management Team Elektrotechniek, te bereiken op 465558 ext. 2367 of clint.z.ally@gmail.com.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een relevante CV kunt u tot uiterlijk 20 april 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu

 

 

 

By Comments off april 6, 2022