Op het Bestuur van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Manager Internal Audit Department

 

Doel van de functie:

 • Controleren, volgens het vastgestelde protocol voor de AdeKUS, van de jaarrekening van de universiteit en aanverwante rechtspersonen/ instellingen;
 • Uitvoeren van audits en adviseren over doelmatigheid, rechtmatigheid en betrouwbaarheid van administratieve processen en systemen zodat bijgedragen wordt aan een optimale functionering van systemen.

 

Functie-inhoud:

 • Geeft leiding aan de Internal Audit Department (IAD);
 • Het mede ontwikkelen van het strategisch organisatiebeleid inzake de administratieve organisatie en interne controle;
 • Formuleren van de strategische IAD-doelstellingen ten behoeve van de realisatie van de organisatiedoelstellingen en vertalen naar tactische en operationele IAD-beleidsplannen en jaarlijkse auditplannen;
 • Controleren van de jaarrekening en bijbehorende documenten, signaleren en analyseren van onvolkomenheden, onjuistheden en ondoelmatigheden in de jaarrekening;
 • Uitvoeren van risicoanalyses, bepalen van de controleaanpak en aanpassen van de controle- en werkprogramma’s;
 • Beoordelen op basis van de toetsingscriteria (risicoanalyses) van de administratieve organisatie en beheersmaatregelen en toetsen van de werking daarvan;
 • Controleren of het geheel van procedures, richtlijnen, geautomatiseerde systemen en het gebruik daarvan leidt tot betrouwbare en controleerbare informatie;
 • Informeert en adviseert het Bestuur van de Universiteit, alsook de Directeur van het Bureau van de Universiteit gevraagd en ongevraagd over IAD-aangelegenheden;
 • Aansturen van de planning & control cyclus van de bedrijfsprocessen binnen de IAD en tijdig ondernemen actie bij gesignaleerde afwijkingen;
 • Verantwoorden (schriftelijk) van het gevoerde IAD-beleid alsook het schriftelijk rapporteren van de bevindingen van de uitgevoerde audits.

 

Functieprofiel:

 • Een afgeronde Masteropleiding in het vakgebied Accountancy en minimaal 3 (drie) jaren ervaring als leidinggevende op het vakgebied;
 • Recent gepensioneerde personen die voldoen aan de functievereisten, met werkervaring op leidinggevend niveau, worden aangemoedigd te solliciteren
 • Om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie;
 • Een op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Onafhankelijk en objectief;
 • Kritisch en resultaatgericht.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 21 augustus 2023 richten aan mevr. drs. M. E. Achthoven, HR Manager, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off augustus 7, 2023