Op de afdeling Kwaliteitszorg bestaat er ten behoeve van de Elektronische Leeromgeving (ELO) op de AdeKUS, op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor één

Medewerker Elektronische Leeromgeving (ELO)

 

Functie-inhoud:

De medewerker elektronische leeromgeving is belast met het ondersteunen en trainen van gebruikers (WP, TAP en studenten) in het gebruik van de Elektronische Leeromgevingen binnen de AdeKUS (primair Moodle en secundair MS Teams). De medewerker speelt hierbij in op verzoeken vanuit het veld en ontwikkelt nieuwe trainingsmaterialen voor de AdeKUS-gemeenschap. De medewerker werkt nauw samen met de Functioneel Beheerder ELO en ondersteunt deze waar nodig in diens taken.

 

Taken

 1. Het gebruiksklaar maken en beheer van bestaande cursussen en gebruikersaccounts, incl. toewijzen van rollen;
 2. Assisteren bij het opzetten van vakken in de ELO (Moodle) aan het begin van het semester;
 3. Assisteren bij het uitvoeren van het archiveringsproces;
 4. Als aanspreekpunt dienen voor gebruikers die functionele ondersteuning zoeken via de telefoon, e-mail of persoonlijk (helpdesk-functie);
 5. Ondersteunen van gebruikers bij het gebruik van de elektronische leeromgevingen (Web en App versie);
 6. Assisteren van docenten bij het inrichten van hun vak in de elektronische leeromgeving;
 7. Assisteren van docenten, studenten en de administratie bij de afname van online toetsen;
 8. Assisteren van de administratie bij het uitvoeren van hun reguliere taken m.b.t. elektronische leeromgevingen;
 9. Ontwikkelen en verzorgen van reguliere trainingen voor docenten, alsook het jaarlijks verzorgen van trainingen voor nieuwe studenten;
 10. Ontwikkelen en verzorgen van reguliere trainingen voor technisch-administratief personeel (met name administratie), alsook van ad-hoc trainingen op basis van behoefte;
 11. Ontwikkelen van trainingsmaterialen, waaronder het creëren van video’s en bijwerken van artikelen van de online knowledge base.

 

Functieprofiel:

 • In het bezit van een Bachelor op het gebied van Informatie- en Communicatie Technologie;
 • Bij voorkeur 1-2 jaar ervaring in een soortgelijke functie (technisch en klantcontact);
 • Ervaring met het verzorgen van trainingen is een pré;
 • Goede beheersing van Microsoft 365 (i.h.b. Excel, Outlook, Powerpoint, Sharepoint, Teams, Word); kennis van en ervaring met Moodle is een pré;
 • Communicatief sterk: in staat om technische concepten op effectieve wijze over te brengen aan niet-technische ondersteunend personeel, docenten en studenten;
 • Empathisch en geduldig: sterke luistervaardigheden om issues van gebruiker goed te begrijpen en hier adequaat op in te spelen;
 • Correcte mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;
 • Kan zelfstandig en in teamverband werken;
 • Kan multitasken: goed prioriteren en plannen;
 • Klantgerichte en flexibele instelling;
 • Constructief-kritisch, discreet en tactvol;
 • Pro-actief, verantwoordelijk en oplossingsgericht.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevr. Gerda Visser-Wijnveen, Manager KZ , te bereiken op toestelnummer 2221of per email Gerda.Visser-Wijnveen@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv met vermelding van contactdata van tenminste 2 (twee) referenten kunt u richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per e-mail: recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Sollicitatie Medewerker ELO’

 

By Comments off april 29, 2022