Op de afdeling Universitair Centrum voor Informatie Technologie (UCIT) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een

Medewerker Netwerk- en Serverbeheerder

 

Doel van de functie:

Zorgen voor netwerk-, serverdiensten conform het beleid van de afdeling en van de Universiteit, zodat:

 • Het functioneren van ICT-producten,
 • En het in stand houden van de kwaliteit daarvan,

Voldoen aan de eisen en wensen en van de ICT-gebruikers.

Bijdragen aan de configuratie, het beheer en de beveiliging van de netwerk en server infrastructuur van de Universiteit, ten einde de beschikbaarheid, continuïteit en performance van een dynamische, operationele en complexe netwerk- en serveromgeving te waarborgen.

 

Functie-inhoud:

 • Optimaliseren van de bestaande ICT-infrastructuur
 • Concretiseren van functionele eisen en specificaties in het ontwerp van de ICT-infrastructuur;
 • Adviseren over de verdeling van gebruikersaansluitingen over het netwerk;
 • Testen en implementeren van netwerken, netwerk-onderdelen en server test-omgevingen aan vastgestelde eisen en specificaties; Documenteren van het ontwerp en onderhouden van die documentatie in ontwerpvisies, ontwerpkeuzes, etc.;
 • Ontwerpen van netwerk- en server designs en specificaties;
 • Vaststellen van de technische functies van informatiesysteemdelen;
 • Planmatig onderhoud van servers, netwerkcomponenten en applicaties middels het opstellen van normen, richtlijnen en procedures;
 • Uitvoeren van testprocedures voor servers en netwerkcomponenten;
 • Oplossen van storingen aan servers-en netwerkcomponenten;
 • Leveren van 3e lijnsupport aan eindgebruikers;
 • Overleg met ICT-medewerkers en gebruikers over gewenste wijzigingen;
 • Ondersteunen van ICT- medewerkers bij vragen en problemen;
 • Vastleggen van bestaande server- en netwerkinfrastructuur w.o. installaties van servers en netwerkapparaten;
 • Wijzigingen in de server- en netwerkinfrastructuur vastleggen, zodat veranderingen bekend en traceerbaar zijn;
 • Mede helpen opstellen van een onderhoudsplan en zorgen voor de uitvoering hiervan;
 • Mede helpen met autoriseren van het gebruik van ICT-producten door het instellen van autorisatie- en beveiligingsparameters, het distribueren van hardware en/of software, het uitgeven van adressen en/of accounts, het toekennen van lees- en schrijfrechten en diskruimtes, etc.;
 • Systematisch ter oplossing aannemen, registreren en afmelden van problemen in ICT-producten;
 • Diagnosticeren, analyseren en oplossen van problemen in het functioneren van ICT-producten;
 • En verricht alle in het verlengde hiervan horende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Afgeronde MBO ICT opleiding (NATIN/AMTO) met minimaal 5 jaar aantoonbare relevante ervaring op het vakgebied inhoudende:
 • Kennis van de werking en mogelijkheden van informatiesystemen en van de hierbij behorende administratieve en technische regels en voorschriften.
 • Vaardigheid in installatie van hardware, in het onderkennen van de aard van regelmatig voorkomende storingen en in het geven van instructies over het systeem;
 • Goede kennis van Windows- en Linux besturingssystemen;
 • Kennis en vaardigheden in het werken met Switches, Routers, Firewalls en VPN devices;
 • Microsoft (Windows) Server certificering of hieraan gelijkgesteld;
 • Kennis van beheer van Office 365 (Teams, Exchange, Security etc.);
 • Diepgaande kennis van LAN/WAN-omgevingen;
 • Kennis van IPv4;
 • Gerichte certificeringen op het gebied van netwerkbeheer (CCNA, N+) of gelijkgesteld zijn een pre;
 • Aandacht voor details: consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie;
 • Aanpassingsvermogen: gemakkelijk kunnen aanpassen bij veranderende omstandigheden (omgeving, werkwijzen of mensen);
 • Assertiviteit;
 • Besluitvaardigheid;
 • Kwaliteitsgericht: hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit;
 • Probleemanalyse: problemen signaleren, belangrijke informatie herkennen, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen; mogelijke oorzaken van problemen zien;

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de UCIT-Manager, dhr. MSc. J. Teixeira te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2400 of per e-mail Jerry.Teixeira@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 29 januari 2024 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Netwerk-en Serverbeheerder  

 

By Comments off januari 11, 2024