Op het Waterbouwkundig Laboratorium van de Afdeling Infrastructuur van de Faculteit Technologische Wetenschappen, bestaat er momenteel tijdelijk ten behoeve van het project plaatsingsmogelijkheid voor een

Project Manager

Doel van de functie:

De projectmanager is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de implementatie van de projectactiviteiten, zodat deze tijdig plaatsvinden, inclusief het mobiliseren van alle projectinputs, het ondersteunen van de administratieve vereisten voor het bereiken van outputs, het toezicht op projectpersoneel, consultants en toezicht op de projectactiviteiten en onderaannemers om ervoor te zorgen dat de termijnen worden nageleefd. De projectmanager zal ook de uitvoering van het project, de inkoopactiviteiten en de financiële voortgang monitoren en rapporteren. De deskundige onderhoudt contacten met de IDB en andere relevante betrokken belanghebbenden.

 

Functie-inhoud:

 • Algeheel projectmanagement;
 • Samenwerken met projectbelanghebbenden om ervoor te zorgen dat het project oplevert zoals gepland in het technische samenwerkingsdocument;
 • Zorgen voor technische coördinatie van het project met andere relevante internationale en nationale projecten;
 • Voorbereiden en finaliseren, waar nodig en in samenwerking met de projectleider, van de taakomschrijving voor de consultants en onderaannemers en het ondernemen van de noodzakelijke procedures voor werving, aanbesteding en contractering;
 • Toezicht houden op en coördineren, waar nodig, van de activiteiten van projectpersoneel, consultants en onderaannemers;
 • Zorgen voor een goed beheer van de fondsen, in overeenstemming met de IDB- en AdeKUS-vereisten, evenals budgetplanning en –controle;
 • Uitzetten van het programma en monitoren van het veldwerk;
 • Zorg ervoor dat veldwerkers voor en tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen;
 • Bieden van logistieke ondersteuning bij de uitvoering van het project, tijdens bezoeken van donoren en andere op te geven door de projectmanager;
 • Onderhouden van contacten met projectpromotoren (bijv. media, websites, milieuorganisaties) en monitoren van milieuaspecten;
 • Zorg ervoor dat de materialen en apparatuur, die nodig zijn voor de projectimplementatie beschikbaar zijn in overeenstemming met de behoeften van het project;
 • Het voorbereiden en garanderen van de tijdige indiening van relevante rapporten, zoals vereist door de IDB en AdeKUS;
 • Het ondernemen van alle project gerelateerde activiteiten die IDB en AdeKUS kunnen toewijzen;
 • Opstellen van gedetailleerde jaarverslagen en een eindrapport.
 • En verricht alle in het verlengde hiervan horende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 

 • Minimaal een postdoctoraal universitair diploma hebben in milieuwetenschappen, techniek, duurzame ontwikkeling, projectmanagement of een andere gerelateerde discipline;
 • Minimaal vijf jaar professionele ervaring met het beheren van projecten bij nationale en/of internationale organisaties;
 • Duur: 40 maanden, met kans tot mogelijke verlenging
 • Minimaal vijf jaar ervaring met het beheren en implementeren van internationaal gefinancierde programma’s en projecten;
 • Een erkende certificering in projectmanagement wordt als een pre beschouwd.
 • De kandidaat heeft een bewezen vermogen om voortdurend overleg en betekenisvolle participatieprocessen te genereren en te ondersteunen met een brede dwarsdoorsnede van belanghebbenden, waaronder hoge overheidsfunctionarissen, de particuliere sector, niet-gouvernementele organisaties en andere technische groepen.
 • Een goed begrip tonen van mangrovebossen en de economische en institutionele context van Suriname.
 • Uitstekende en bewezen staat van dienst in eerdere werkzaamheden met overheden en/of multilaterale organisaties.
 • Verandermanagement/capaciteitsopbouw.
 • Vloeiend Nederlands, Surinaams (Sranang tongo) en Engels.
 • Sterke interpersoonlijke, verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Bewezen vermogen om gebruikers te adviseren en trainen in complexe systemen/applicaties en aanverwante zaken en effectief specificaties en andere schriftelijke rapporten/documentatie op te stellen in een duidelijke en beknopte stijl.
 • Vermogen om te communiceren met verschillende niveaus van technische ervaring.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de programmamanager, prof. S. Naipal via mobiel, (597) 8715714 of e-mail naipals@yahoo.com/ Sieuwnath.Naipal@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 18 maart 2024 richten aan de  HR-Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu.

By Comments off maart 5, 2024