Op het Decanaat van de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor twee

Secretarieel Administratief Medewerker

 Doel van de functie:

Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de decaan van de faculteit, zodanig dat deze in staat wordt gesteld de eigen functie uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen.

De Secretarieel Administratief Medewerker rapporteert direct aan het Decaan van FJW.

  

Functie-inhoud:

 • Verzorgen van goed/doelmatig telefoonverkeer;
 • Bijdragen aan een gestructureerd verloop van werkprocessen;
 • Ondersteuning van het dagelijks bestuur bij het efficiënt terugvinden van post/e-mail;
 • Tijdige, complete afhandeling van uitgaande correspondentie;
 • Optimale beschikbaarheid van documenten voor gebruikers;
 • Adequate verslaglegging en effectief en efficiënt verloop van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Optimale administratieve verwerking en vastlegging van gegevens;
 • Adequate overdracht van informatie, alsmede ontlasting het dagelijks bestuur;
 • Optimaal verloop van evenementen.

 

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Middelbare opleiding en een aanvullende opleiding Office Management en ervaring met Word en Excel;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
 • Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Vaardigheid in het plannen en uitvoeren van specifieke onderwijs gerelateerde activiteiten;
 • Vaardigheid in communicatie met teams en individuen;
 • Een kritische, op verbetering gerichte instelling;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Een klant- en servicegerichte instelling;
 • Accuraat;

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de directeur FJW, Mw. mr. Jasmattie Khemradj, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2502 of per email Jasmattie.Khemraj@uvs.edu/  fjw-decanaat@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 6 april 2023  richten aan de HR-Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off maart 24, 2023