Op het Decanaat van de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een

Secretarieel Administratief Medewerker

 

Doel van de functie:

Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de decaan en de directeur van de faculteit, zodanig dat deze in staat wordt gesteld de eigen functie uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen.

De Secretarieel Administratief Medewerker rapporteert direct aan de decaan en de directeur van FMeW.

 

Functie-inhoud:

 • Verzorgen van goed/doelmatig telefoonverkeer;
 • Bijdragen aan een gestructureerd verloop van werkprocessen;
 • Ondersteuning van het dagelijks bestuur bij het efficiënt terugvinden van post/e-mail;
 • Tijdige, complete afhandeling van uitgaande correspondentie;
 • Optimale beschikbaarheid van documenten voor gebruikers;
 • Adequate verslaglegging en effectief en efficiënt verloop van vergaderingen en bijeenkomsten;
 • Optimale administratieve verwerking en vastlegging van gegevens;
 • Adequate overdracht van informatie, alsmede ontlasting van het dagelijks bestuur;
 • Optimaal verloop van evenementen.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Middelbare opleiding en een aanvullende opleiding Office Management en ervaring met Word en Excel;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
 • Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
 • Vaardigheid in het plannen en uitvoeren van specifieke onderwijs gerelateerde activiteiten;
 • Vaardigheid in communicatie met teams en individuen;
 • Een kritische, op verbetering gerichte instelling;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Een klant- en servicegerichte instelling;
 • Accuraat;

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de directeur FMeW, Mw. drs. Anita Cumberbatch, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 626 of per email Anita.Cumberbatch@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 31 mei 2024 richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu.

By Comments off mei 17, 2024