Bij de afdeling Kwaliteitszorg bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Stafmedewerker DPO (deeltijds)

 

Functie-inhoud:

Binnen het Docentprofessionalisering Onderwijs (DPO)-team geeft de stafmedewerker DPO samen met de DPO-coördinator vorm aan het docentprofessionaliseringsaanbod op het gebied van onderwijs op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). De stafmedewerker draagt zorg voor een adequate uitvoering van DPO-trajecten en verzorgt ook zelf didactische trainingen, zowel binnen de reguliere trajecten als in het kader van aanvullende na- en bijscholing. Door in te spelen op recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs wordt het docentprofessionaliseringsaanbod steeds vernieuwd en verbeterd.

 

 

Resultaat:

 • Wetenschappers worden in de gelegenheid gesteld om zich door middel van zowel structurele als incidentele professionaliseringsactiviteiten te ontwikkelen op het gebied van onderwijs;
 • De DPO-trajecten worden uitgevoerd conform planning en resulteren in een didactische bekwaam docentencorps, aangetoond door middel van het DPO-certificaat;
 • De docentprofessionaliseringstrajecten wordt structureel geëvalueerd en bijgesteld.

 

Taken:

 • Zorgdragen voor een doelmatige uitvoering van DPO-trajecten, waaronder
  • het begeleiden/coachen van en afstemmen met trainers, mentoren, intakers en assessoren,
  • het monitoren van de voortgang van de DPO-deelnemers en de voortgang van het traject als geheel,
  • het screenen van portfolio’s en intake- en assessmentverslagen,
  • het afstemmen met de docentprofessionaliseringsmedewerker ten aanzien van logistieke en administratieve aangelegenheden,
 • Evalueren en doorontwikkelen van docentprofessionaliseringstrajecten in samenspraak met de DPO-coördinator onder andere door middel van het bijhouden van actuele ontwikkelingen en relevante literatuur.
 • Verzorgen van trainingen als onderdeel van docentprofessionalisering op onderwijsgebied.
 • Ontwikkelen, en veelal uitvoeren, van workshops of andere onderwijsgerelateerde docentprofessionaliseringsactiviteiten op aanvraag van een faculteit en/of studierichting.
 • Begeleiden van docenten bij hun competentieontwikkeling op het gebied van onderwijs.
 • Andere uit de functie voortvloeiende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal in het bezit van een Masterdiploma (bijvoorkeur op het gebied van de onderwijskunde);
 • Expertise in en ervaring met het verzorgen van onderwijs op universitair niveaus; trainingservaring bij docenten in het hoger onderwijs is een pré;
 • Aantoonbare didactische bekwaamheid (bijvoorbeeld door middel van een DPO-certificaat of vergelijkbaar);
 • Interesse in de volle breedte van het hoger onderwijsproces en op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Goede organisatorische vaardigheden;
 • Goede begeleidende en ondersteunende vaardigheden;
 • Communicatief vaardig;
 • Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • Klantgerichte en flexibele instelling;
 • Pro-actief, verantwoordelijk en oplossingsgericht.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de Kwaliteitszorgmanager, mevr. dr. Gerda Visser–Wijnveen, te bereiken op toestel 2221 of per email gerda.visser-wijnveen@uvs.edu

 

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 9 oktober 2023 richten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

 

By Comments off september 26, 2023