Bij de afdeling Kwaliteitszorg bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

 

Stafmedewerker Facultaire Kwaliteitszorg 

 

Doel van de functie:

De stafmedewerker Facultaire Kwaliteitszorg is, binnen de toegewezen faculteit en opleidingen, verantwoordelijk voor het bewaken en ondersteunen van de interne kwaliteitszorg, in afstemming met het universitair kwaliteitszorgbeleid. Het bevorderen van een kwaliteitscultuur waarin continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs centraal staat, neemt hierbij een belangrijke plaats in. Ook de ondersteuning van de opleidingen bij het realiseren van succesvolle accreditatie-aanvragen is onderdeel van deze functie. Naast de werkzaamheden voor de faculteit draagt de stafmedewerker bij aan de ontwikkeling van universitair beleid met betrekking tot kwaliteitszorg.

 

Functie-inhoud:

Resultaat:

 • Het interne kwaliteitszorgsysteem binnen de faculteit en de daartoe behorende opleidingen functioneert naar behoren;
 • Op facultair- en opleidingsniveau wordt aan de hand van de PDCA-cyclus gewerkt aan systematische en continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
 • Er is een volledig en actueel facultair kwaliteitszorgarchief;
 • De opleidingen en facultaire geledingen ontvangen de benodigde ondersteuning bij het realiseren van succesvolle accreditatie-aanvragen.

 

Taken:

 • Mede-ontwikkelen, actualiseren en bewaken van de kwaliteitszorgprocedures op basis van de PDCA-cyclus ten behoeve van verbetering van de onderwijskwaliteit;
 • Ondersteunen van de studierichtingen bij de uitvoering van hun taken met betrekking tot de kwaliteitszorg voor het onderwijs;
 • Adviseren van en rapporteren aan het faculteitsbestuur met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs binnen de faculteit;
 • Monitoren van de uitvoering van de verbeteracties voortkomend uit evaluaties en aanbevelingen uit accreditatierapporten;
 • Ondersteunen van de studierichtingen en overige geledingen binnen de faculteit bij de zelfevaluatie ten behoeve van accreditatie dan wel aanvraag toets nieuwe opleiding en (voorbereidingen op) het panelbezoek;
 • Bijhouden van een actueel facultair kwaliteitszorgarchief;
 • Periodiek rapporteren over de facultaire kwaliteitszorgwerkzaamheden en voortgang;
 • Mede-uitvoering geven aan interne audits; zowel ter voorbereiding op externe visitaties als mid-term reviews.

 

Functieprofiel:

 

 • Minimaal in het bezit van een Mastergraad – bij voorkeur in de sociale wetenschappen;
 • Kennis over en ervaring met kwaliteitsmanagement – bij voorkeur in het hoger onderwijs;
 • Kennis over en ervaring met onderwijskundige ondersteuning;
 • Interesse in de volle breedte van het hoger onderwijsproces;
 • Op de hoogte van recente ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Goede begeleidende en ondersteunende vaardigheden;
 • Goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift;
 • Communicatief vaardig;
 • Kwaliteitsgericht en nauwgezet;
 • Organisatiesensitiviteit en strategisch denkvermogen;
 • Teamspeler gericht op het creëren van draagvlak;
 • Klantgerichte flexibele instelling en stressbestendig;
 • Pro-actief, verantwoordelijk en oplossingsgericht.

 

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de Kwaliteitszorgmanager, mevr. dr. Gerda Visser–Wijnveen, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2221 of per email gerda.visser-wijnveen@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u richten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

 

By Comments off januari 23, 2020