Bij de afdeling Kwaliteitszorg bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

 

Stafmedewerker Interne Kwaliteitszorg

 

Doel van de functie:

De stafmedewerker Interne Kwaliteitszorg ondersteunt de kwaliteitszorgmanager bij het ontwikkelen, implementeren en vastleggen van universiteitsbreed kwaliteitszorgbeleid, het uitbouwen van het interne kwaliteitszorgsysteem en het uitvoeren van interne audits. Het bevorderen van een kwaliteitscultuur waarin continue kwaliteitsverbetering van het onderwijs centraal staat, neemt hierbij een belangrijke plaats in.

 

Functie-inhoud:

Resultaat:

 • Er is in toenemende mate sprake van een kwaliteitscultuur;
 • Het interne kwaliteitszorgsysteem binnen de universiteit functioneert naar behoren;
 • Aan de hand van de PDCA-cyclus wordt universiteitsbreed gewerkt aan systematische en continue kwaliteitsverbetering;
 • Er is een volledig universitair kwaliteitszorgarchief;
 • Alle opleidingen worden periodiek geëvalueerd;
 • Op universitair niveau is er zicht op de kwaliteit van alle opleidingen.

 

Taken:

 • Een voortrekkersrol vervullen bij het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid en het bevorderen van een kwaliteitscultuur;
 • Ontwikkelen van procedures behorende tot het kwaliteitszorgsysteem;
 • Signaleren van en rapporteren over verbetermogelijkheden in het kwaliteitsbeleid en – systeem;
 • Bewaken van het functioneren en uitbouwen van het kwaliteitszorgsysteem;
 • Fungeren als aanspreekpunt over de ontwikkeling van het interne kwaliteitszorgsysteem;
 • Coördineren, mede-uitvoeren en verslaglegging van interne audits; zowel ter voorbereiding op externe visitaties als mid-term review;
 • Rapporteren over processen en resultaten van kwaliteitszorgactiviteiten;
 • (Mede)trainen van betrokkenen met betrekking tot aspecten van de interne en externe kwaliteitszorg;
 • Adviseren van de kwaliteitszorgmanager ten aanzien van interne en externe kwaliteitszorg.

 

Functieprofiel:
 • Minimaal in het bezit van een Mastergraad – bij voorkeur in de sociale wetenschappen;
 • Kennis over en ervaring met kwaliteitsmanagement – bij voorkeur in het hoger onderwijs;
 • Interesse en inzicht in de volle breedte van het hoger onderwijsproces;
 • Op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het vakgebied;
 • Goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift;
 • Communicatief vaardig;
 • Kwaliteitsgericht en nauwgezet;
 • Organisatiesensitiviteit en strategisch denkvermogen;
 • Teamspeler gericht op het creëren van draagvlak;
 • Klantgerichte flexibele instelling en stressbestendig;
 • Pro-actief, verantwoordelijk en oplossingsgericht.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de Kwaliteitszorgmanager, mevr. dr. Gerda Visser–Wijnveen, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2221 of per email gerda.visser-wijnveen@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u richten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

 

By Comments off januari 23, 2020