Op de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW) bestaat er bij de Bachelor in de Rechtswetenschap momenteel plaatsingsmogelijkheid voor

voltijdse/ deeltijdse docenten met expertise in de vakgroep Staats- en bestuursrecht

 

o.a. in de vakken Staatsrecht, Bestuursrecht, Rechtsbescherming bestuursrecht, Belastingrecht enz.

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening) en het volgen van cursussen voor bij- en nascholing.

 

Dat houdt onder andere in:

 

Onderwijstaken:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende vakgroep thema’s/onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals het bestuderen en bijhouden van recente vakliteratuur, het toetsen, het corrigeren, het begeleiden, enz.;
 • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
 • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en –verbetering.

 

Onderzoekstaken:

 • Verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
 • Opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en studenten hierbij betrekken;
 • Publiceren van onderzoeksresultaten.

 

Dienstverlenende taken:

 • Verricht dienstverlening, intern (deelnemen aan werkgroepen, commissies) en extern, conform het plan van de Faculteit der Juridische Wetenschappen.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal afgeronde Doctoraal- of Masteropleiding in de Rechtswetenschap of equivalent;
 • Minimaal twee jaar werkervaring in het vakgebied Staats- en bestuursrecht en de bijbehorende vakken;
 • Bij voorkeur enige jaren onderwijs-en onderzoekservaring op Universitair/Hbo-niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator, mr. R. Koorndijk, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2544/ 2502/ 2509 of per email RC-FJW@uvs.edu of het Decanaat e-mail: FJW-Decanaat@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u uiterlijk 15 juli 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg 86 of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne als subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap’.

By Comments off juni 16, 2022