Op de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW) bestaat er bij de Bachelor en de Master in de Rechtswetenschap momenteel plaatsingsmogelijkheid voor

voltijdse/ deeltijdse docenten met expertise in de vakgroep Strafrecht

 

o.a. in de vakken Inleiding Strafrecht- en strafprocesrecht, Materieel strafrecht, Strafprocesrecht. En bij de masteropleiding in de vakken: mensenhandel; verkeersrecht; bijzondere delicten; bijzondere leerstukken strafrecht.

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor niveau of master niveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening) en het volgen van cursussen voor bij- en nascholing.

 

Dat houdt onder andere in:

 

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende vakgroep thema’s/onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals het bestuderen en bijhouden van recente vakliteratuur, het toetsen, het corrigeren, het begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en –verbetering.

 

Onderzoekstaken:

  • Verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
  • Opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en studenten hierbij betrekken;
  • Publiceren van onderzoeksresultaten.

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern (deelnemen aan werkgroepen, commissies) en extern, conform het plan van de Faculteit der Juridische Wetenschappen.

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde Doctoraal- of Masteropleiding in de Rechtswetenschap of equivalent;
  • Minimaal twee jaar werkervaring in het vakgebied Strafrecht en de bijbehorende vakken;
  • Bij voorkeur enige jaren onderwijs-en onderzoekservaring op Universitair/Hbo-niveau.

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator, mr. R. Koorndijk, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2544 / 2502 / 2509 of per email RC-FJW@uvs.edu of het Decanaat e-mail: FJW-Decanaat@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u uiterlijk 15 juli 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg 86 of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne als subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap en Masteropleiding Surinaams Recht’.

By Comments off juni 16, 2022