Verkenningsonderzoek op Cassipora

Van links naar rechts: David Markus (archeologie docent aan de Clemson University), Simon Goldstone (PhD student Antropologie aan de Universiteit van Florida), Arnold Sabajo (bewoner Redi Doti) en Santosh Singh (archeologie student aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Simon Goldstone is een historisch archeoloog en heeft zich gespecialiseerd in de Joodse en Afrikaanse diaspora. In 2014 behaalde hij zijn Bachelor of Arts (BA) titel in de Antropologie aan de Universiteit van Florida en in 2016 zijn Master of Arts (MA) titel in de Antropologie aan de East Carolina University. Momenteel is hij PhD student in de Antropologie aan de Universiteit van Florida.

David Markus heeft zich als historisch archeoloog gespecialiseerd in de Joodse en Afrikaanse diaspora binnen de Amerika’s en het Caribisch Gebied. Markus is als docent verbonden aan de Clemson University en verzorgt colleges op de studierichting Sociologie, Antropologie en Strafrecht. In 2008 behaalde hij zijn Bachelor of Arts (BA) titel in de Antropologie aan de Universiteit van Florida en in 2011 zijn Master of Arts (MA) titel in de Antropologie aan de Universiteit van Arkansas. In december 2018 zal hij promoveren aan de Universiteit van Florida (PhD in de Antropologie).

In augustus 2018 ontving de Stichting Jodensavanne samen met de archeologie studenten verbonden aan AdeK Universiteit van Suriname twee Amerikaanse archeologen die een verkenningsonderzoek op Cassipora zouden beginnen. Het doel van hun onderzoek was het verkennen van de voormalige Joodse nederzetting nabij de monding van de Cassipora kreek, welke twintig jaren lang werd bewoond door de Joden die daarna naar Jodensavanne verhuisden. Momenteel bestaan de enige identificeerbare overblijfselen op de Cassipora nederzetting uit de overblijfselen van een Joodse begraafplaats en haar grafstenen. Met behulp van archeologische methoden en technieken, zoals het openen van testputten en het gebruik maken van een metaaldetector, konden de onderzoekers diverse artefacten uit de vroege Joodse kolonisatie identificeren. De onderzoekers hopen dat zij in de toekomst, samen met samen met de Stichting Jodensavanne, AdekUS, de Archeologische Dienst (MINOWC) en de dorpsgemeenschap van Redi Doti verder archeologisch onderzoek kunnen verrichten om meer te weten te komen over het leven van de Joden nabij de monding van de Cassipora Creek.

Het archeologisch onderzoek naar de Joodse kolonisatie nabij de monding van de Cassipora Kreek werd verricht door de twee Amerikaanse archeologen. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de verschillende onderzoekingen die drie archeologie studenten van de Studierichting Geschiedenis (AdeK) verrichten omtrent Jodensavanne. De onderzoekingen van de studenten hebben de volgende thema’s: remote sensing met behulp van infrarood fotografie en weerstandmetingen, de analyse van Europees aardewerk en de analyse van koloniale metalenvoorwerpen. Van hun wordt verwacht de onderzoekingen in 2018 af te ronden en de resultaten in hetzelfde jaar af te leveren in hun afstudeer thesis.

Van links naar rechts: Jason Daiman (student Delfstofproductie op AdeKUS), Sushmeeta Ganesh (archeologie student aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), David Markus (archeologie docent aan de Clemson University), Simon Goldstone (PhD student Antropologie aan de Universiteit van Florida), Santosh Singh archeologie student aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).
By NO Comment november 14, 2018