Viering Confucius Institute Day

Het Confucius Instituut van de AdeKUS (CI-AdeKUS), heeft op vrijdag 15 november de Confucius Institute Day gevierd in de University Guesthouse. Het Mandarijn wordt sinds 15 mei 2017 onderwezen op het Confucius Instituut van de Universiteit, die in korte tijd  meer dan 700 studenten heeft opgeleid.

De Chinese ambassade Liu Quan die zeer verheugd was met deze viering gaf aan, dat door de snelle economische en sociale ontwikkeling van China en het breed opgezette samenwerkingsverband tussen onze landen, er duidelijk een groeiende belangstelling is om de Chinese taal te leren, en dat ook de interesse in de Chinese cultuur toeneemt, zoals voor de Chinese dans, Tai Chi, Qigong, Martial Arts etc.

 

Gezamenlijke inspanning

De ambassadeur sprak verder zijn waardering uit voor de gezamenlijke inspanning van zowel de ministers van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur als van de Surinaamse universiteit en de directeuren en docenten van het Confucius Instituut. Momenteel is de Chinese Ambassade bezig, samen met Suriname Chinese United Association en Suriname-China Friendship Association met het project “The Chinese in Me”. Ook niet-Chinezen, moeten de leer van Confucius en “Chinese in me” ontdekken omdat er ontzettend veel te leren valt uit de omvangrijke Chinese taal en cultuur.

 

Culturele uitwisseling tussen beide landen

De minister van onderwijs, Lillian Ferrier die ook aanwezig, anticipeerde op de woorden van de ambassadeur dat wij gebruik moeten maken van de mogelijkheden die ons geboden worden om meer van de Chinese taal en cultuur te leren. Zij feliciteerde de studenten, docenten, directeuren en de bestuursleden met de viering van deze bijzondere dag. Zowel de minister als de ambassadeur heeft gewezen op het belang van de culturele samenwerking tussen China en Suriname, niet alleen vanwege de historische achtergrond, maar ook vanwege de taal die een belangrijk instrument is voor culturele uitwisseling.

 

Wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk

De voorzitter van het bestuur van de Universiteit,  Eric Jagdew, benadrukte dat de directeuren, de heer  Jin Lin en mevrouw Preetema Jong-A-Lock – Pahladsingh een excellente job hebben gedaan sinds de oprichting van dit instituut. Hij hoopt dat in samenwerking met de Chinese partner, de Zhejiang Sci-Tech University, het CI-AdeKUS naast de taal, ook aandacht zal besteden aan (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van geschiedenis en cultuur van de Surinaamse Chinezen en hun integratie in Suriname.

By Comments off december 6, 2019