TOEPASSING HERSTELRECHT ONDER EX-GEDETINEERDE JEUGDIGEN

De Stuurgroep Forum Statistiek & Methodologie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) organiseerde op 8 augustus een referaat met als titel ‘Visie van ex-gedetineerde jeugdigen over het Herstelrecht in Suriname.’ De spreker Sabine de Vries, fulltime onderzoeker van het Instituut Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) zette haar onderzoeksvoorstel over dit onderwerp uiteen.

Herstelrecht, ook wel restorative justice genoemd, is wereldwijd een heel populair onderwerp met heel wat definities, een aantal websites en platforms maken melding hierover. Volgens De Vries kan men het over de juiste definitie maar niet eens worden. Zij koos voor die van het Kinderfonds van de Verenigde Staten, UNICEF, welke zij het meest neutrale vond. Het gaat er daarbij om dat slachtoffer en dader onder begeleiding met elkaar geconfronteerd worden.

 

Aanleiding

De Vries doet al enkele jaren onderzoek naar jeugdcriminaliteit in Suriname. Ze constateerde keer op keer dat het aan begeleiding ontbreekt, er geen nazorg is en dat de wetgeving daartoe gebrekkig is. Dit resulteert in een heel hoge  terugval. Terwijl zij op zoek was naar een effectieve methode om de terugval te verminderden, werd ze geconfronteerd met restorative justice (RJ) die wel de terugval schijnt terug te dringen. En tegelijkertijd realiseerde zij zich dat dit voor Suriname geen nieuw concept is, maar reeds toegepast wordt tijdens de ‘krutu’s’ onder de Marrons in het binnenland. Tijdens een RJ seminar in Nederland merkte ze op hoe actief men er daar mee bezig was en besloot er in eigen land wat mee te doen. Ze startte met een studie van beschikbare internationale literatuur en de Surinaamse cultuur. Om de actuele situatie te onderzoeken zal zij binnenkort starten met intakegesprekken, focusgroepsessies, en diepte-interviews onder jeudige ex-delinquenten.

 

Doel en doelgroep

Middels haar onderzoek wil De Vries een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het herstelrecht in Suriname, door inzicht te geven in de visie van jeugdige ex-gedetineerden hierover. Centraal zal staan de vraag, wat de mening is van deze groep over het concept van een herstelrechtelijke aanpak als aanvullende maatregel op gevangenisstraf. De jongeren die zullen deelnemen zijn maximaal 24 jaar oud, en hebben als minderjarige, jonger dan 21 jaar, ingesloten gezeten in het doorgangshuis ‘Opa Doelie’ of het Jeugd Opvoedingsgesticht (JOG). Afhankelijk van de resultaten komt er een vervolgonderzoek, uitgebreid naar onder andere slachtoffers en ouders.

 

 

By Comments off augustus 8, 2019