Zaterdag 7 november 2020 vond de launch plaats van de promotie campagne: vrouwen in sportbond besturen. Verschillende sprekers gingen in op het belang van een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen in sportbond besturen in Suriname. Ook de AdeKUS heeft wezenlijke bijdrage geleverd bij de promotie van deze campagne.

By Comments off november 9, 2020