Studiekeuze en Studentenprofielen

Kiezen voor de juiste opleiding is op zichzelf al een zware klus. Als je daarnaast dan ook een keuze moet maken tussen HBO en WO, kan je gauw uit ellende de verkeerde keus maken. Wij willen je helpen om met de minste inspanning de beste keus te maken en laten je daarom weten “Waarom jij voor de AdeKUS moet kiezen”.
Het grootste verschil ligt in de oriëntatie van de opleiding, waarbij HBO specifiek beroepsgericht is en WO vooral de nadruk legt op wetenschappelijke onderszoeksvaardigheden.

 

HBO OF WO

Aan de AdeKUS wordt voornamelijk Wetenschappelijk Onderwijs (WO) aangeboden. Alle bacheloropleidingen en het overgrote deel van de masteropleidingen zijn wetenschappelijke opleidingen. En hoewel HBO en WO beide behoren tot het hoger onderwijs, kunnen deze niet als synoniemen voor elkaar worden gebruikt.

Enkele verschillen tussen HBO en WO opleidingen zijn:
WO
 • • Wetenschappelijk gericht
 • • Theoretische en praktijkkennis
 • • Gebruik van (recente) wetenschappelijke literatuur
 • • Je genereert nieuwe kennis
 • • Hoog studietempo
 • • Hoge mate van zelfstandigheid verwacht
 • • De docenten doen onderzoek
 • • Je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden
 • • Je wordt opgeleid voor een hogere functie met snellere promotiemogelijkheden
 • • Geen helder beroepsbeeld
 • • Stage is mogelijk
 • • Afstuderen op basis van afstudeeronderzoek
 • • Bachelor van minimaal 180 studiepunten (nominale studieduur van 3 jaar)
HBO
 • • Beroepsgericht
 • • Vooral praktijkkennis
 • • Gebruik van vakliteratuur
 • • Je past de theorie toe in de praktijk
 • • Gemiddeld studietempo
 • • Meer bij de hand genomen
 • • De docenten hebben praktijkervaring
 • • Je ontwikkelt beroepsvaardigheden
 • • Je wordt opgeleid voor een uitvoerend beroep
 • • Helder beroepsbeeld
 • • Stage is verplicht
 • • Afstuderen op basis van een project of stage
 • • Bachelor van minimaal 240 studiepunten (nominale studieduur van 4 jaar)

 

ADEKUS STUDENTENPROFIEL

Studeren aan de AdeKUS biedt een brede persoonlijke ontwikkelingsbasis voor studenten. Naast ervaren docenten, zijn er verschillende interne instanties die garant staan voor de kwaliteit en het niveau van de opleidingen. Maar heb jij je ooit eens afgevraagd of een studie aan de AdeKUS wel voor jou is en als je überhaupt bij de AdeKUS past?

Om je opweg te helpen naar het antwoord op die vraag, heeft de AdeKUS een studentenprofiel opgesteld. Dit studentenprofiel is algemeen en kan worden aangevuld met een gericht profiel voor de opleiding die je wenst te doorlopen. Hoewel het profiel geen officiële toelatingseisen inhoudt en dus niet van toepassing zal zijn op de beoordeling van jouw inschrijving, kunnen deze eigenschappen je helpen om met meer gemak jouw studietijd te doorlopen.

1. Gestudeerde Studeerder

Studeren aan de AdeKUS is voor jou een bewuste keus, omdat jij een doel voor ogen hebt. Je hebt goed nagedacht over je toekomstige baan en weet dat de opleiding die jij hebt gekozen je een stap dichterbij brengt. Je weet precies wat je van de opleiding mag verwachten en wat er van jou als student wordt verwacht. Een goede combinatie tussen je interesses, toekomstvisie en opleidingseisen die voor jou de kans op slagen alleen maar groter maakt.

2. Zelfstandig Zelfredder

Als AdeKUS student ben je in staat om zelfstandig door jouw opleiding heen te kunnen. Zonder constante begeleiding en of sturing van anderen ga je zelf opzoek naar informatie, voer je opdrachten uit en los je problemen die zich voordoen op. Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen planning en tijdsmanagement en laat invloeden van buiten minimale effecten hebben op je studie. Mochten zich toch problemen voordoen, dan zorg jij ervoor dat je niet wacht, maar meteen naar oplossingen zoekt of de juiste stucturen op de hoogte stelt.

3. Gemotiveerde Doorzetter

Je weet precies welke meerwaarde er zit in het aantal uren dat je in je studie investeert en laat je niet afschrikken door de moeilijkheidsgraad van een vak. Alle extra informatie is voor jou bruikbare informatie en weet je op de juiste manier in te brengen. Participatie aan workshops, seminars, masterclasses en andere bijkomende activiteiten is voor jou een itegraal deel van je studie, omdat afstuderen voor jou niet de eindstreep, maar slechts de eerste ronde in een oneindige race is.

4. Inventieve Zelfontwikkelaar

Voor jou is je studietijd vooral bestemd om jezelf uit te dagen. Je werkt ernaartoe om jezelf te ontwikkelen door grenzen te verzetten en baanbrekende resultaten te bereiken. Iedere competentie waar je over kunt beschikken stelt jou instaat om je opleiding te doen leven. Verder ben je bereid om kritische vragen te stellen, je sociale vaardigheden uit te breiden, en bestuurlijke en organisatorische ervaring op te doen door actief lid te worden van een (studentvertegenwoordigend) facultair bestuursorgaan.

Herken jij jezelf in de bovenstaande eigenschappen, dan zal je zonder problemen jouw weg binnen de AdeKUS vinden. Zo niet, dan nodigen wij jou uit voor de extra uitdaging die je krijgt bij het verwerven van deze eigenschappen.

 

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

BUREAU STUDENTENZAKEN (StuZa)

Universiteitscomplex | BAK-Gebouw
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: +597 465558 ext. 2212 / 2213 / 2214 / 2215
E-mail: stuza@uvs.edu