12 dec 2017

Bacheloropleiding in Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde

ISHAAK, Fariel

"Keep life simple, be positive" fariel.ishaak@uvs.edu

Description

Research

De opleiding

De opleiding Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde heeft als doel wetenschappelijk onderwijs aan te bieden, systematisch en methodisch onderzoek te doen, gevraagd en ongevraagd diensten aan te bieden  op (ped)agogisch, onderwijskundig en psychologisch gebied.

De studie richt zich op:

• verwerven van kennis en inzicht in  (ped)agogische, onderwijskundige en psychologische theorieën om sociaal maatschappelijke vraagstukken te analyseren en oplossingsmodellen aan te dragen  vanuit een wetenschappelijke houding.

• vormen van een open en kritische houding voor wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen

• vaardigheden ontwikkelen  voor levenslang leren en professionele groei.

• het uitvoeren en ondersteunen bij wetenschappelijk onderzoek en aanbieden van expertise

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Voor het behalen van de bachelor graad moet de student minimaal 180 creditpunten (cp) behalen. Deze creditpunten kunnen in drie studiejaren behaald worden, te weten in fase I (een jaar) en in fase II (twee jaren).

Fase I

In het eerste studiejaar, fase I of de B-l fase, worden inleidende en ondersteunende vakken aangeboden. Het programma omvat inhoudelijke oriëntaties in de basisdisciplines van de drie majors Agogiek, Onderwijskunde en Pedagogiek. Een oriëntatie op de Algemene Methodologie en Statistiek van de basis disciplines is ook onderdeel van het programma. Enkele ondersteunende vakken zijn bedoeld als wetenschappelijke oriëntatie in de sociale wetenschappen en als bewustmaking voor de eigen geaardheid van de Surinaamse samenleving. De student kan 60 sp behalen.

Fase II

In fase II kan de student de overige 120 sp behalen. In deze fase kiest de student een major. Een major bestaat uit de 60 sp van de B-I fase plus de 60 sp van de major uit de B-II fase. Er zijn 3 majors nl: onderwijskunde, pedagogiek en agogiek.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
6
JAAR 3
30
12

NA DE OPLEIDING

Afgestudeerden kunnen zich inschrijven op aansluitende masteropleidingen. Mastersstudies die aangeboden worden zijn:

  • • Master Onderwijskunde (wordt per oktober 2017, aangeboden op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen)
  • • Public Health (wordt aangeboden op de Faculteit voor Medische Wetenschappen)
  • • Development and Policy (Deze masteropleiding wordt op Het Institute For Graduate Studies & Research (IGSR) aangeboden)
  • • Master of Education and Research for Sustainable Development (MERSD)(Deze opleiding wordt aangeboden op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen).

TOELATINGSEISEN

VWO  of gelijkwaardig. Personen die de CD toets gehaald hebben worden ook toegelaten.

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING AGOGISCHE WETENSCHAPPEN EN ONDERWIJSKUNDE

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext.2485
E-mail:fariel.ishaak@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017