12 dec 2017

Bacheloropleiding in Agrarische Produktie

ORI, Lydia

Ph.D

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think!”

DE OPLEIDING

De studierichting Agrarische Produktie biedt een driejarige wetenchappelijke opleiding die zodanig is opgezet dat je voldoende technische kennis opdoet om agrarische produktieprocessen te analyseren en te optimaliseren. De opleding is breed van opzet en bevat elementen die van belang zijn voor een wetenschappelijke agrarische opleiding.

De afstudeeroriёntaties die aangeboden worden zijn:
• Agroprocessing
• Aquacultuur & Visserij
• Bosbouw
• Landbouw
• Veeteelt

Na afronding van de Bachelor opeliding wordt het in staat geacht met succes een vervolg opleiding op Master niveau te volgen.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De studierichting Agrarische Productie biedt een driejarige Bachelor of Science opleiding aan. Elk studiejaar omvat twee semesters van 14 weken. In jaar 1 volg je inleidende vakken op het gebied van plantaardige en dierlijke productie z.a.: Inleiding Agrarische Productie en Algemene Bodemkunde. Daarnaast krijg je algemene vakken zoals Wiskunde (lineaire algebra en toegepaste analyse), Omgevingsnatuurkunde, Statistiek, Chemie (bio-organische chemie, algemene en fysische chemie) en biologie (celbiologie, flora en fauna, microbiologie).

In jaar 2 maak je een keuze tussen de vijf afstudeeroriëntaties te weten: Aquacultuur & Visserij, Bosbouw, Landbouw, Veeteelt en Agroprocessing. Vanaf het tweede jaar worden de specifieke richtingsvakken aangeboden. In jaar 3 worden deze richtingsvakken uitgediept en aangevuld met een pakket aan keuzevakken. De studie wordt beëindigd met een afstudeerproject.

Succesvolle afronding van de studie wordt bekroond met de titel Bachelor of Science (BSc.) in de Agrarische Produktie. Afgestudeerden kunnen, vanwege het feit dat ze tijdens de studie getraind worden in het analytisch denken, een vervolgopleiding volgen aan een buitenlandse Universiteit of aan onze eigen AdeKUS. Ze kunnen er ook voor kiezen bij een bedrijf of bij de overheid te werken.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60-65 0
JAAR2 60-70 0
JAAR3 50-55 10
NA DE OPLEIDING

Succesvolle afronding van de studie wordt bekroond met de titel Bachelor of Science (BSc.) in de Agrarische Productie. Afgestudeerden kunnen, vanwege het feit dat ze tijdens de studie getraind worden in het analytisch denken, een ver-volgopleiding volgen aan een buitenlandse Universiteit of aan onze eigen AdeKUS. Ze kunnen er ook voor kiezen bij een bedrijf of bij de overheid te werken. Tenslotte kunnen de afgestuuderden ook zelfstandige ondernemers worden.

TOELATINGSEISEN

Instroomeisen zijn Natuurkunde, Wiskunde1 en Scheikunde. Biologie is aan te bevelen. Studenten met een VWO diploma of daaraan gelijkgesteld worden toegelaten op de opleiding. Indien de studenten het vakkenpakket van 18 punten niet heeft behaald, mag de student een motivatiebrief richten naar de richtingscoördinator van de studierichting AP.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in de Agrarische Productie 2024 
Studiegids Bacheloropleiding in de Agrarische Productie 2023-2024

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING AGRARISCHE PRODUKTIE

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2410
E-mail: AP-FTeW@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017