21 jan 2019

Bacheloropleiding in Elektrotechniek

RAMPADARATH, Anand MSc.

DE OPLEIDING

Elektrotechniek heeft betrekking op de ontwikkeling en het gebruik van elektrische- en elektronische technologie ten voordele van de maatschappij. Het behelst het ontwerp, de ontwikkeling en de toepassing van apparaten, netwerken en systemen die worden gebruikt bij:

  • • de opwekking, transmissie en distributie van elektrische energie;
  • • het sturen en regelen van machines;
  • • de telecommunicatie diensten: computers en informatieverwerking gebaseerd op computersystemen.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De indeling.
De studie bestaat uit twee fasen:
– de B1-fase (jaar 1 verdeeld in 2 semesters)
– de B2-fase (jaar 2 en 3 met een totaal van 4 semesters).

B1 fase – De semesters 1 t/m 2  bevatten verplichte curriculumonderdelen die gemeenschappelijk zijn voor beide oriëntaties. Je verwerft basiskennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de rest van de studie.

B2 fase- De semester 3 en 4 zijn nu ook gemeenschappelijk en pas in het vijfde semester maakt de student naast enkele verplichte curriculumonderdelen, een keuze uit drie vakkenpakketten:  Electriciteits-voorziening, Telecommunicatie en Informatica. De studie wordt afgesloten met een afstudeeropdracht ( 4 maanden), welke afgerond dient te worden in het zesde semester.

Elk collegejaar is verdeeld in twee semesters:
– Het oneven semester en wel van oktober t/m februari (semester 1,3,5)
– Het even semester en wel van april t/m juli (semester 2,4,6)
Voor de tentamenperioden en andere activiteiten wordt verwezen naar het jaarprogramma.

Vormen van toetsing
Tentamen.
Mondelinge-of schriftelijke toetsing van een vak. Een tentamen kan gesplitst worden in meer deeltentamens.

Praktijkopdracht of project.
Individueel of in een groep wordt gewerkt aan een praktijkopdracht of project welke aansluit op de kennis (en ervaring) verworven tijdens de colleges.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 60 0
JAAR3 30 30

NA DE OPLEIDING

Als afgestudeerde van de studierichting Elektrotechniek kun je verschillende kanten op; het beginnen van een eigen bedrijf is een mogelijkheid, maar ook bij grote, middelgrote en kleine ondernemingen en bij de overheid is voor u een niet te onderschatten taak weggelegd als technicus, onderzoeker of in een managementfunctie.

Verder Studeren

Voor verdere studie (Masteropleidingen) zijn de aansluitmogelijkheden goed te noemen. Uit ervaring is gebleken dat onze afgestudeerden aansluiting vinden bij zowel binnenlandse als buitenlandse Masteropleidingen. (vnl. Caraibisch gebied, Nederland, Belgie, Engeland)

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de studie Elektrotechniek, moet je over één van de volgende documenten beschikken:
– een VWO-diploma S-pakket met wiskunde I, natuurkunde en scheikunde. Het totaal aantal punten moet minimaal voor de vakken wiskunde 1, natuurkunde en scheikunde 18 bedragen en geen onvoldoende.
– een certificaat schakeljaar met FTeW-pakket
– een verklaring dat je hebt voldaan aan de Colloquium Doctum-toets

Downloads:

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING Elektrotechniek

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2356
E-mail: Secretariaat-ET@uvs.edu

By Comments off januari 21, 2019