21 jan 2019

Bacheloropleiding in Elektrotechniek

WIJNGAARDE, Cornel MSc.

DE OPLEIDING

Elektrotechniek heeft betrekking op de ontwikkeling en het gebruik van elektrische- en elektronische technologie ten voordele van de maatschappij. Het behelst het ontwerp, de ontwikkeling en de toepassing van apparaten, netwerken en systemen die worden gebruikt bij:

  • • de opwekking, transmissie en distributie van elektrische energie;
  • • het sturen en regelen van machines;
  • • de telecommunicatie diensten;
  • • computers en informatieverwerking gebaseerd op computersystemen.

Onze moderne samenleving is voor een groot deel afhankelijk van elektrische en elektronische systemen.

Het is een zeer breed gebied dat alle aspecten van de moderne maatschappij, in het bijzonder in deze tijd van informatieverwerking, telecommunicatie, elektriciteitsvoorziening en automatisering, beïnvloedt.

Zoals in elk land zijn ook in Suriname de elektriciteitsvoorziening, de communicatieverbinding en de informatievoorziening belangrijke peilers van het productieproces.

Het optimaal laten verlopen van verschillende processen door onder andere de mogelijkheden van de technologie te benutten, brengt met zich mee dat voldoende hoger kader met de juiste kennis en vaardigheden op de drie genoemde gebieden aanwezig moet zijn.

De studierichting Elektrotechniek stelt zich dan ook tot taak, studenten zodanig te vormen, dat zij optimaal inzetbaar zijn bij het bovenstaande en zodoende een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 60 0
JAAR3 36-37 (inkl. Afstudeerproject) 24-23

B1 fase – De semesters 1 t/m 2  bevatten verplichte curriculumonderdelen die gemeenschappelijk zijn voor beide oriëntaties. Je verwerft basiskennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de rest van de studie.

B2 fase- De semester 3 en 4 zijn nu ook gemeenschappelijk en pas in het vijfde semester maakt de student naast enkele verplichte curriculumonderdelen, een keuze uit drie vakkenpakketten:  Electriciteits-voorziening, Telecommunicatie en Informatica. De studie wordt afgesloten met een afstudeeropdracht ( 4 maanden), welke afgerond dient te worden in het zesde semester.

NA DE OPLEIDING

Als afgestudeerde van de studierichting Elektrotechniek kun je verschillende kanten op; het beginnen van een eigen bedrijf is een mogelijkheid, maar ook bij grote, middelgrote en kleine ondernemingen en bij de overheid is voor u een niet te onderschatten taak weggelegd als technicus, onderzoeker of in een managementfunctie.

Voor verdere studie (Masteropleidingen) zijn de aansluitmogelijkheden goed te noemen. Uit ervaring is gebleken dat onze afgestudeerden aansluiting vinden bij zowel binnenlandse als buitenlandse Masteropleidingen evenals doctoraat opleidingen.

TOELATINGSEISEN

Om direct toegelaten te worden op de opleiding dien je een VWO diploma te hebben met minimaal de volgende vakken erin Natuurkunde, Wiskunde 1 en Scheikunde. Indien een van deze vakken ontbreekt dien je dat vak eerst te volgen in het Schakeljaar. Studenten met een Havo/Natin of gelijkwaardig diploma moeten eerst het schakeljaar afronden voordat zij kunnen starten met de opleiding.

Downloads:

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING Elektrotechniek

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2356
E-mail: Secretariaat-ET@uvs.edu

By Comments off januari 21, 2019