12 dec 2017

Bacheloropleiding in Fysiotherapie

RAMDAS, Roshni MSc.

De Opleiding

Fysiotherapie is een zelfstandig beroep binnen de gezondheidszorg.

De fysiotherapeut voorkomt, bestrijdt en behandelt verschillende aandoeningen met het bewegingsapparaat van de mens als belangrijkste aangrijpingspunt. De fysiotherapeut werkt zelfstandig of samen met andere gezondheidsprofessionals aan het verbeteren of het onderhouden van het algemeen dagelijks functioneren van de patiënt/cliënt.

De BSc. Opleiding heeft als doel:

–           Het aanleren van academische competenties met als grondslag, het evidence based handelen.
–           Het bijbrengen van fysiotherapeutische kennis en vaardigheden die toegang bieden tot een masteropleiding.
–           Het ontwikkelen van de professionele competenties die horen bij een beroep binnen de gezondheidszorg.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding bereidt de student voor op de masteropleiding en biedt een brede basis aan theoretische kennis en praktische vaardigheden, ter ontwikkeling van de academische, fysiotherapie specifieke en professionele competenties. De student leert over medisch wetenschappelijk onderzoek, klinisch redeneren en fysiotherapeutische handelen dat gebaseerd is op recent wetenschappelijk onderzoek (evidence-based practice). De fysiotherapeutische handelingen worden aangeleerd bij de praktijkvakken door het uitvoeren van deze handelingen bij gezonde proefpersonen (medestudenten).  Daarnaast besteedt de opleiding aandacht aan de ontwikkeling van een professionele houding en attitude. Vanaf het eerste jaar maakt de student kennis met het fysiotherapeutisch beroep door mee te lopen met fysiotherapeuten tijdens de preklinische stages. Pas na het succesvol afronden van de bacheloropleiding kan de student starten met de MSc. Fysiotherapie opleiding.

Studenten die starten met de opleiding Fysiotherapie dienen belangstelling te hebben voor de gezondheidszorg. Daarenboven dien je leergierig, sportief, zorgzaam, sociaal en behulpzaam te zijn.

Van de studenten in de bacheloropleiding wordt verwacht dat ze over een hoge mate van zelfstandigheid beschikken.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
0
JAAR 3
60
0

NA DE OPLEIDING

De bacheloropleiding heeft in Suriname toegang tot de masteropleiding die wordt aangeboden door de Faculteit der Medische Wetenschappen.

Na de bacheloropleiding afgerond te hebben kan een student ervoor kiezen meteen het beroepenveld in te gaan of een vervolg MSc. opleiding te doen. Echter zal de student, om het beroep van fysiotherapeut uit te kunnen oefenen, eerst de masteropleiding Fysiotherapie moeten afronden.

TOELATINGSEISEN

Men dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

– Een vwo-diploma behaald aan een Surinaamse V.O.S-school, met het vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze vakken, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
– Een diploma van het Schakeljaar Anton de Kom Universiteit (medisch pakket met minimaal 24 punten).
– Een door Studiefaciliteiten aan bovengenoemd VWO gelijkgesteld diploma.

Ook dient men in het bezit te zijn van de Surinaamse nationaliteit en woonachtig te zijn in Suriname. De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan hiervan ontheffing verlenen

DOWNLOADS

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING FYSIOTHERAPIE

Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI)
Kernkampweg 5-7
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007 ext. 676
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017