12 dec 2017

Bacheloropleiding in Fysiotherapie

DECLERCK, Marlies

PT, PhD

Be strong enough to stand alone, smart enough to know you need help, brave enough to ask for it.

De opleiding heeft als doel:
– Het aanleren van academische competenties met als grondslag het evidence-based handelen.
– Het bijbrengen van fysiotherapeutische kennis en vaardigheden die toegang bieden tot een masteropleiding.

Fysiotherapie is een zelfstandig beroep binnen de gezondheidszorg. De fysiotherapeut voorkomt, bestrijdt en behandelt verschillende aandoeningen, met het bewegingsapparaat van de mens als belangrijkste aangrijpingspunt. De fysiotherapeut werkt zelfstandig of samen met andere gezondheidsprofessionals aan het verbeteren of het onderhouden van het algemeen dagelijks functioneren van de patiënt.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding Fysiotherapie is een onafgebroken studie en bestaat uit 3 (drie) studiejaren. De opleiding is een voltijdse dagopleiding.

Tijdens de totale 5-jarige opleiding (Bachelor en Master) krijgt de student een brede basis aan theoretische kennis en praktische vaardigheden aangeleerd. De student komt in contact met patient-ervaringen gedurende de 5 jaren middels de preklinische en klinische stages. De opleiding berust op wetenschappelijk onderzoek en leidt de studenten op tot evidence-based therapeuten. De student kan aan het eind van de opleiding ook zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Studenten die starten met de opleiding Fysiotherapie dienen belangstelling te hebben voor de gezondheidszorg. Daarenboven dien je leergierig, sportief, zorgzaam, sociaal en behulpzaam te zijn.

Van de studenten in de opleiding BSc Fysiotherapie wordt verwacht dat ze over een hoge mate van zelfstandigheid beschikken.


OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
0
JAAR 3
60
0

NA DE OPLEIDING

De Bachelor of Science opleiding Fysiotherapie heeft in Suriname onmiddellijke toegang tot de Mastersopleiding Fysiotherapie die wordt aangeboden door de Faculteit der Medische Wetenschappen.

Na de Bachelor of Science opleiding Fysiotherapie afgerond te hebben kan een student ervoor kiezen meteen het beroepsveld in te gaan. Echter zal de student, om het beroep van fysiotherapeut uit te kunnen oefenen, eerst de Master opleiding moeten afronden.

TOELATINGSEISEN

Om te kunnen aanmelden voor de studie Fysiotherapie moet men in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
– Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse V.O.S school, met het vakkenpakket biologie,                     natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze         vakken of,
– Een diploma van het Schakeljaar van de Anton de Kom Universiteit (medisch pakket met minimaal 24     punten) of,
– Een door Studiefaciliteiten aan bovengenoemd VWO gelijkgesteld diploma
Ook dient men in het bezit te zijn van de Surinaamse nationaliteit en woonachtig te zijn in Suriname. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan hiervan ontheffing verlenen.

DOWNLOADS

GEEN DOWNLOADS BESCHIKBAAR 

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING FYSIOTHERAPIE

Medische Wetenschappelijk Instituut
Kernkampweg 5
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017