31 mei 2018

Bacheloropleiding in Infrastructuur (in afbouw)

Sun Kishoen Misier

MSc.

“Civilisatie doe je met Civiele Techniek”

DE OPLEIDING

Een van de fundamentele problemen in Suriname, die leidt tot andere problemen is het gebrek aan voldoende specialisten in de Infrastructuur.

De aanwezigheid van een goede infrastructuur beïnvloedt de economische activiteiten en heeft ook effecten naar de samenleving. Een slechte infrastructuur maakt een samenleving kwetsbaar.

De introductie van de groene infrastructuur moet uiteindelijk zorgen voor een duurzame ontwikkeling van Suriname. Per oktober 2013 is de groene infrastructuur in bachelor- en masteropleidingen infrastructuur geïntroduceerd.

Groene infrastructuur zorgt voor de instandhouding van een gezond ecosysteem; schone lucht en schoon water.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het curriculum bestaat uit diverse onderwijsheden, die worden gedefinieerd naar de soort werkvorm, het aantal te besteden uren en de te behalen studiepunten door de examinator van de desbetreffende onderwijsheid. De onderwijsvormen zijn: hoorcollege, instructie, werkcollege, practica, zelfstudie, excursies. Het hoorcollege en de instructie zijn systemen waarbij de docent meer aan het woord is, terwijl de studenten bij het werkcollege en de practica zelf aan de slag gaan met de theorie en opgebrachte kennis van de hoorcolleges en instructies.

Van studenten wordt gevraagd dat zij zelfverantwoordelijkheid hebben. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor colleges en het is verplicht om het collegemateriaal aan te schaffen. Verder is het ook vereist dat jij beschikt over een computer met internet.

Ook moet jij kunnen zwemmen en geen hoogtevrees hebben. Bovendien moet je ook kunnen leven en werken in het bos. Tijdens de studie worden (veld) excursies met overnachtingen ondernomen.

Van jou wordt als studenten gevraagd een wetenschappelijke kritische houding en een creatieve denkwijze.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
62
0
JAAR 2
62
0
JAAR 3
48
12

NA DE OPLEIDING

De mogelijkheden voor afgestudeerden na de BSc. opleiding zijn:

 • • MSc opleidingen, en PhD opleiding
  • Werken bij onderwijsinstellingen (Universiteit, Natin, Ptc, etc)
  • Werken bij de overheid (Ministeries: OW, ATM, ROGB, LVV, TCT, etc)
  • Werken bij semi overheids-instellingen (bv. MAS, WA, MDS, WLA, etc)
  • Werken in het bedrijfsleven (Ingenieurs bureaus, Consultant bureaus, aannemingsbedrijven, Architecten bedrijven, overige particuliere bedrijven, multinationals)
  • Internationale organisaties (IDB, OAS, UNDP, UN, CI, EU, etc)
  • Een eigen bedrijf starten
Werken na de Studie

Als afgestudeerde heb jij de nodige basis, experimentele, wetenschappelijke en toegepaste kennis over duurzame ontwikkelingen in de infrastructuur. Verder ook de inzicht en kennis om maatschappelijke consequenties van nieuwe ontwikkelingen in relevante vakgebieden te herkennen, analyseren en bespreken. Ook begrijp jij de effecten op het milieu en duurzame ontwikkeling te begrijpen en deze te relateren op vakniveau.

Aan jou worden ook de vaardigheden geleerd om over groene infrastructuur argumentaties op te stellen en suggesties te doen voor oplossingen.

Na het afstuderen helpt de studierichting jou graag verder bij het zoeken naar een gepaste job in Suriname.

Verder Studeren

Momenteel biedt de studierichting Infrastructuur de masteropleiding, Master of Science in Sustainable Management of Natural Resoucourses (MSc. in SMNR) aan.

Er is ook een overzicht van andere mogelijke Master opleidingen die na de Bachelor opleiding gevolgd kunnen worden en MSc. beurzen die aangevraagd kunnen worden.

TOELATINGSEISEN

De toelatingseisen voor de studierichting Infrastructuur zijn een VWO- diploma of daaraan gelijkgestelde schakeljaardiploma met de verplichte vakken wiskunde I, natuurkunde en scheikunde in het vakkenpakket. Voor deze vakken dient een voldoend cijfer behaald te zijn en het totaal van de vakken is dan minimaal 18 punten. Kandidaat-studenten die niet hieraan voldoen en zich toch wensen in te schrijven, dienen een motivatiebrief te richten aan de richtingscoördinator van de betreffende opleiding om de motivatie aan te tonen.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in Infrastructuur 2019/2020
Studiegids Bacheloropleiding in Infrastructuur

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING INFRASTRUCTUUR

Universiteitscomplex | Gebouw 16
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2357
E-mail: ftew-infra@uvs.edu

By Comments off mei 31, 2018