14 dec 2017

Bacheloropleiding in Milieuwetenschappen

HUISDEN, Christiaan Max

PhD

DE OPLEIDING

Milieuwetenschappen is een wetenschappelijke opleiding waarbij een geïntegreerde combinatie van technologische en sociale wetenschappen aan te pas komen. Milieuwetenschappen biedt een programma aan dat focust op de toepassing van biologische, chemische en fysische principes ter bestudering van het fysiek milieu en de oplossing voor milieuproblemen, inclusief onderwerpen zoals verminderen of controleren van milieuvervuiling en degradatie; de interactie tussen mens, maatschappij en het natuurlijk milieu en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Milieuwetenschappers hebben onbegrensde mogelijkheden, omdat zij zich in alle sectoren kunnen ontplooien; zelfs in de constructiesector. Dit vergroot de onmiddellijke maatschappelijke relevantie van onze afgestudeerden die na afstuderen niet alleen meteen verder studeren, maar vooral ook praktisch inzetbaar zijn gebleken.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding in Milieuwetenschappen is een wetenschappelijke opleiding en duurt drie (3) jaren. Verder is de opleiding een voltijdse dagopleiding en omvat totaal zes semesters, zie tabel 1 hieronder. De bacheloropleiding heeft een omvang van 180 studiepunten (sp). De 180 sp zijn opgebouwd uit: a) een vast aantal punten die curriculair per semester zijn vastgesteld en b) een minimaal aantal studiepunten (10 sp) afkomstig van keuzevakken in de eindfase van de opleiding. Hiermee wordt voldaan aan het Europees kwalificatiekader, volgens welke een bacheloropleiding van drie (3) jaar een studielast van minimaal 180 sp dient te hebben. De opleiding wordt in 2 fasen voltooid, te weten de Bachelor I fase en de Bachelor II-fase. Zie het overzicht in het schema.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60  
JAAR2 MM 60  
JAAR2 MT 59  
JAAR3 MM 52 8
JAAR3 MT 53 8

NA DE OPLEIDING

Je kunt als milieuwetenschapper je weg vinden in alle bedrijfsvormen die er zijn, de meeste ministeries, groothandelszaken, onderzoek en dienstverlening; je kan je profileren als freelance consultant en werken voor nationale en internationale NGO’s; een milieuwetenschapper kan ook een eigen NGO of Consultancy Bureau oprichten.

De bacheloropleiding in Milieuwetenschappen vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Bachelor of Science (BSc) en heeft daarmee geen rechtstreekse toegang tot een promotietraject. Om tot een promotietraject toegelaten te worden, is het daarom belangrijk om na de bacheloropleiding een masteropleiding te doorlopen.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Bachelor of Science vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je meteen aan de slag bij:

 • de overheid
  • industrie-bedrijven
  • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • NGO’s en IO’s
  • Eigen op te starten onderneming

Verder Studeren

Na je bacheloropleiding in Milieuwetenschappen kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen. 

TOELATINGSEISEN

Tot de Bacheloropleiding Milieuwetenschappen aan de FTeW worden toegelaten, studenten met één (1) van de volgende vereisten:

 1. het VWO-diploma met minimaal een zes (6) voor Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde
 2. het schakeljaar certificaat met minimaal een zes (6) voor Wiskunde, Scheikunde en Natuurkunde
 3. het slagingsbewijs voor het colloquium doctum;
 4. een universitaire opleiding, waarbij in bepaalde gevallen, vrijstelling verleend kan worden voor overeenkomstige vakken.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in Milieuwetenschappen
Studiegids Bacheloropleiding in Milieuwetenschappen 2023/2024

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING MILIEUWETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 17
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2308
E-mail: administratie-milieu@uvs.edu

By Comments off december 14, 2017