14 dec 2017

Bacheloropleiding in Milieuwetenschappen

HUISDEN, Max

PhD

DE OPLEIDING

Milieuwetenschappen is een wetenschappelijke opleiding waarbij een geïntegreerde combinatie van technologische en sociale wetenschappen aan te pas komen. Milieuwetenschappen biedt een programma aan dat focust op de toepassing van biologische, chemische en fysische principes ter bestudering van het fysiek milieu en de oplossing voor milieuproblemen inclusief onderwerpen zoals verminderen of controleren van milieuvervuiling en degradatie; de interactie tussen mens, maatschappij en het natuurlijk milieu en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Milieuwetenschappers hebben onbegrensde mogelijkheden, omdat zij zich in alle sectoren kunnen ontplooien.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding in Milieuwetenschappen is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding duurt 3 jaar. Voor het behalen van een bachelor diploma moet de student 180 studiepunten behalen. Het eerste studiejaar, de B-I fase, heeft zowel een oriënterende als een selecterende functie. De B-I fase kan tevens aangeduid worden als het selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I fase omvat 63 studiepunten.

Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges en werkcolleges ook aandacht besteed aan practica en veldwerk. Hierdoor komen de toekomstige Milieuwetenschappers vroegtijdig in aanraking met de realiteit van het vakgebied.

De opleiding stimuleert studenten en daagt ze uit tot analytisch denken en om een kritische houding te blijven ontwikkelen betreffende vraagstukken binnen de Milieuwetenschappen.

Het behalen van de B-I fase geeft toelating tot de B-II fase. De B-II fase omvat 120 studiepunten.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

MILIEUMANAGEMENT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
58
0
JAAR 3
62
12
 
MILIEUTECHNOLOGIE
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
57
0
JAAR 3
63
10

 

NA DE OPLEIDING

Milieuwetenschappers zijn binnen alle sectoren gewenst; zelfs in de constructiesector. Men heeft de laatste jaren steeds meer door dat milieuaspecten bij elke vorm van ontwikkeling in acht moeten worden genomen ten behoeve van het welzijn van de mensheid en de omgeving. Dus je kunt als milieuwetenschapper je weg vinden in alle bedrijfsvormen die er zijn, de meeste ministeries, groothandelszaken, onderzoek en dienstverlening; je kan je profileren als freelance consultant en werken voor nationale en internationale NGO’s; een milieuwetenschapper kan ook een eigen NGO of Consultancy Bureau oprichten.

De bacheloropleiding in Milieuwetenschappen vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Bachelor of Science (BSc) en heeft daarmee geen rechtstreekse toegang tot een promotietraject. Om tot een promotietraject toegelaten te worden, is het daarom belangrijk om na de bacheloropleiding een masteropleiding te doorlopen.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Bachelor of Science vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je meteen aan de slag bij:

• de overheid
• industrie-bedrijven
• onderwijs- en onderzoeksinstellingen
• NGO’s en IO’s
• Eigen op te starten onderneming

Verdere Studie

Na je bacheloropleiding in Milieuwetenschappen kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bachelor in de Milieuwetenschappen, moet je in het bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma met de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde 1. Is jouw diploma en of vakkenpakket niet voldoende, dan kun je door middel van het Colloquium Doctum diploma of na afronding van een schakeljaar met de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde 1 alsnog worden toegelaten.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in Milieuwetenschappen 2019/2020
Studiegids Bacheloropleiding in Milieuwetenschappen 2021/2022

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING MILIEUWETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 17
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2308
E-mail: administratie-milieu@uvs.edu

By Comments off december 14, 2017