12 dec 2017

Bacheloropleiding in Nederlands

Carol Ann Overman - Bobson MSc.

title

Description

Research

DE OPLEIDING

De bacheloropleiding Nederlands leidt op een professionele manier studenten op tot een initieel wetenschappelijk niveau, op het gebied van de Nederlandse taal in al haar domeinen/facetten. Afgestudeerden kunnen zich verder bekwamen op wetenschappelijk gebied door een masteropleiding te volgen, maar ze kunnen ook ingezet worden als communicatiemedewerkers in bedrijven en organisaties. Zelfwerkzaamheid, onderzoeksattitude, maatschappelijke betrokkenheid en een kritische houding zijn waarden die centraal staan tijdens de opleiding.

De masteropleiding zal als vervolgopleiding aangeboden worden aan de Faculteit der Humaniora.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

In het eerste jaar van het programma wordt de basis gelegd voor de academische vorming. Vakken die aan de orde komen leren de student hoe de studie te plannen; hoe te  studeren; hoe een wetenschappelijke verhandeling te schrijven; hoe onderzoek te doen; wat te doen met onderzoeksresultaten; wat de filosofische achtergrond is van wetenschap. Ook modules die specifiek op taal, in het bijzonder Nederlands, zijn gericht komen aan bod. Daarnaast tracht de studie de student ook inzicht bij te brengen over taalproblemen en attitude. Waardering voor het eigene in de taal wordt benadrukt.

De opleiding bestaat uit 3 grote leerlijnen t.w. onderzoeksleerlijn, leerlijn Taal, leerlijn Letterkunde.  De onderzoeksleerlijn behelst vakken die te maken hebben met het wetenschappelijke karakter van de opleiding. De opleiding kent 2 majors of afstudeerrichtingen (Taalkunde & Taalbeheersing) en 1 minor  (Letterkunde).

De verschillende onderdelen in het programma worden middels hoor- en werkcolleges aangeboden. Hierbij wordt van de student zelfwerkzaamheid, een onderzoeksattitude en een kritische houding verwacht.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 30 30
JAAR3 30 30

NA DE OPLEIDING

Na de bacheloropleiding Nederlands van de Faculteit de Humaniora is de student academisch vaardig op het gebied van eenvoudig taalonderzoek, en van dienstverlening ten behoeve van de Surinaamse samenleving. De afgestudeerden kunnen zich verder bekwamen op wetenschappelijk gebied door een masteropleiding te volgen door zich te specialiseren in taalonderzoek, communicatie of letterkunde De student zou er ook voor kunnen kiezen te werken als communicatiemedewerker bij de overheid, in een bedrijf of organisatie.

TOELATINGSEISEN

De toelatingseisen voor de bacheloropleiding Nederlands zijn: óf een VWO – diploma (met minimaal het cijfer 6.0 voor het vak Nederlands) óf het diploma van het Schakeljaar van de AdeKUS óf het AdeKUS colloquium doctum.

DOWNLOADS

•Brochure Bacheloropleiding in Nederlands 2019- 2020
Studiegids Bacheloropleiding in Nederlands 2018 – 2019

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING NEDERLANDS

Universiteitscomplex
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext.478
E-mail: Fdhum@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017