12 dec 2017

Bacheloropleiding in Taal en Communicatie

ROTSBURG MARJORIE

MSc

Description

Research

DE OPLEIDING

De bacheloropleiding Taal en Communicatie leidt op een professionele manier studenten op tot een initieel wetenschappelijk niveau, op het gebied van de Nederlandse taal in al haar domeinen/facetten. Afgestudeerden kunnen zich verder bekwamen op wetenschappelijk gebied door een masteropleiding te volgen, maar ze kunnen ook ingezet worden als communicatiemedewerkers in bedrijven en organisaties. Zelfwerkzaamheid, onderzoeksattitude, maatschappelijke betrokkenheid en een kritische houding zijn waarden die centraal staan tijdens de opleiding.

De Bacheloropleiding Taal en Communicatie van de Faculteit der Humaniora levert hooggekwalificeerde studenten af die academisch vaardig zijn op het gebied van eenvoudig onderzoek en van dienstverlening ten behoeve van de Surinaamse samenleving.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De opleiding duurt nominaal 3 jaar met een totaal van 180 studiepunten (3×60). Een studiejaar omvat 60 ECTS (of studiepunten). Het maximale aantal jaren dat je over de studie mag doen is 5 jaar. De Bacheloropleiding Taal en Communicatie wordt afgesloten met een diploma, en je mag dan de titel Bachelor of Arts (BA) voeren.

In het eerste jaar van het programma wordt de basis gelegd voor de academische vorming. Vakken die aan de orde komen leren je over onderzoek: – hoe je je studie moet plannen – hoe je moet studeren – hoe je een wetenschappelijke verhandeling moet schrijven – hoe je onderzoek moet doen – wat je moet doen met onderzoeksresultaten – wat de filosofische achtergrond is van wetenschap. Modules die specifiek op taal, i.h.b. Nederlands, zijn gericht komen ook aan bod in deze opleiding.

De studie tracht je ook inzicht bij te brengen over taalproblemen en attitudes. Waardering voor het eigene in de taal wordt benadrukt. De vakken worden in modules na elkaar aangeboden zodat je makkelijk door de leerstof heen kan. Zelfwerkzaamheid, onderzoeksattitude, maatschappelijke betrokkenheid en een kritische houding zijn waarden die centraal staan tijdens de opleiding.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 62 0
JAAR3 58 0

NA DE OPLEIDING

De Bacheloropleiding Taal en Communicatie leidt op tot assistent-wetenschappers en communicatiemedewerkers op het gebied van de Nederlandse taal en letterkunde. Afgestudeerden kunnen emplooi vinden in het bedrijfsleven, bij de overheid, en in andere organisaties, of een masteropleiding Nederlands volgen. Deze masteropleiding zal als vervolgopleiding aangeboden worden aan de Faculteit der Humaniora.

TOELATINGSEISEN

De toelatingseisen voor de Bacheloropleiding Taal en Communicatie zijn minimaal een VWO-diploma, een diploma van het Schakeljaar van AdeKUS of een colloquium doctum verklaring.

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in Taal en Communicatie 2024
Studiegids Bacheloropleiding in Taal en Communicatie 2023 – 2024

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING TAAL EN COMMUNICATIE

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext.2378 of 2533
E-mail: Fdhum@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017