12 dec 2017

Bacheloropleiding in Public Administration

ABIAMOFO, David

Drs.

"Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education." Franklin D. Roosevelt

Public Administration (PA) is een opleiding waarin vraagstukken van bestuur, organisatie en beleid in een nationale, regionale en internationale context centraal staan. Zij steunt daarbij op verschillende disciplines als sociologie, politicologie en economie. PA belicht verschillende aspecten in de publieke sector en de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de nationale en internationale samenleving (bestuurlijke, politieke, organisatorische, juridische en financiële aspecten).

De opleiding kent 2 afstudeerspecials:
1. Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector
2. Internationale Betrekkingen

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding in Public Administration is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding duurt 3 jaar. Voor het behalen van een bachelor diploma moet de student 182 studiepunten behalen. Het eerste studiejaar, de B-I fase, heeft zowel een oriënterende als een selecterende functie. De B-I fase kan tevens aangeduid worden als het selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I fase omvat 64 studiepunten.

Public Administration richt zich op de opleiding van kader voor organisaties in de publieke sector in brede zin: overheid, parastatale instellingen en organisaties met een maatschappelijke taak of missie, zowel in een nationale als internationale context. Daarnaast richt de opleiding zich op de vorming van sociale wetenschappers die in staat zijn als zelfstandige onderzoeker in deze discipline werkzaam te zijn. Het voor deze functies gewenste niveau wordt gerealiseerd door een combinatie van een bachelor- en een masteropleiding.

De bacheloropleiding bestaat uit twee delen: een brede basisopleiding in de bestuurswetenschappen en in algemene academische en onderzoeksvaardigheden, en een specialisatietraject, waarbij studenten kiezen uit de special Internationale betrekkingen (gericht op organisatie- en beleidsvraagstukken in de internationale context) of de special Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector (waarin het functioneren en de beleidsvoering van publieke instellingen in een nationale context centraal staan).

Van de student wordt een academische leerhouding verwacht. De opleiding stapt geleidelijk af van het traditionele werkcollege en past steeds meer activerende werkvormen toe. Het e.e.a. impliceert dat studenten voorbereid naar de colleges moeten komen. Bij de meeste vakken (zeker bij de vakken die te maken hebben met het ontwikkelen van specifieke vaardigheden) worden grote groepen opgesplitst zodat de aanpak ‘persoonlijker’ wordt.

Het behalen van de B-I fase geeft toelating tot de B-II fase. De B-II fase omvat 118 studiepunten.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
64
0
JAAR 2
64
0
JAAR 3
48
6

 

NA DE OPLEIDING

De bacheloropleiding in Public Administration vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Bachelor of Science (BSc) en heeft zowel theoretische als praktische kennis en vaardigheden die van pas komen in het arbeidsproces of op research gebied. Toch is het belangrijk om na de bacheloropleiding een masteropleiding te doorlopen.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Bachelor of Science vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je meteen aan de slag bij:

• de overheid en overheidsbedrijven en -instellingen
• werkgevers– en werknemers organisaties, adviesbureaus, NGO’s en IO’s
• overige bedrijven en/of organisatie met een maatschappelijke taak of missie

Verdere Studie

Na je bacheloropleiding in Public Administration kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de Bacheloropleiding in Public Administration, moet je in het bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma. Is jouw diploma en of vakkenpakket niet voldoende, dan kun je door middel van het Colloquium Doctum diploma of na afronding van een schakeljaar alsnog worden toegelaten.

 

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Public Administration 2017/2018
Studiegids Bachelor in Public Administration 2018/2019

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING PUBLIC ADMINISTRATION

Universiteitscomplex | Gebouw 21
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2473/2483
E-mail: david.abiamofo@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017