14 dec 2017

Bacheloropleiding in Scheikunde

WESENHAGEN, Gerda Drs

Everything that you need to become successful is inside you

Description

Research

DE OPLEIDING 

De scheikunde opleiding aan de FWNW is geaccrediteerd d.w.z. ons programma is op het niveau van een internationale wetenschappelijke Bachelor.

Een groot deel van onze docenten is gepromoveerd met ruime onderzoekservaring. Ze wonen en werken (aan een universiteit) in het buitenland. De Bachelor chemie leidt op voor een loopbaan bij overheid, bedrijfsleven en relevante organisaties waar probleemoplossende ondersteuning, gericht op de steeds veranderende, op technologie geconcentreerde wereld van de 21ste eeuw, geboden moet worden in chemie en verschillende disciplines, de chemie rakende. Ben je een detaillist, nieuwsgierig, creatief of wil je een stof/product zelf maken/ontwerpen dan is chemie jouw keuze.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De 3 jarige WO Bachelor chemie hanteert een semester systeem. Het vakeindcijfer is een gewogen gemiddelde van toetsen, huiswerkopdrachten, (deel)tentamens, klasse discussies, presentaties (over case–studies). Er is heel veel practicum (werken op het lab; soft-ware), omdat de wereld op nanometerschaal alleen kan worden bestudeerd door experimenten uit te voeren. Verslagen van onderzoeksexperimenten leveren een apart practicumcijfer op. De opleiding omvat totaal 180 ECTS-Creditpoints, vereist binnen de maximaal toegestane studieduur. De colleges van buitenlandse gastdocenten worden ‘on-line’ verzorgd,  meestal in het Engels.

Het eerste jaar, Bachelor-I-fase,  is de kennismaking met de kern van chemie naast ondersteunende Wiskunde en Natuurkunde vakken. Doorstroming naar het 2e jaar is gebonden aan regels.

In het tweede jaar: verdieping van de chemische kennisbasis aangevuld met kennis in de verschillende deelgebieden van scheikunde. Beide jaren omvatten  60 verplichte studiepunten. Het derde jaar bestaat voor een groot deel uit keuzevakken die vallen binnen de oriëntaties “Theoretische chemie” en “ Toegepaste chemie”met bijbehorende specialisaties en wordt afgesloten met een afstudeeronderzoek.

Van de student wordt verwacht: veel zelfdiscipline, zelfwerkzaamheid gericht op “live- long learning”, een verantwoordelijke houding, flexibele mindset en goede communicatieve vaardigheden.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR

ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN

ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN

JAAR1

60

0

JAAR2

60

0

JAAR3

25

35


NA DE OPLEIDING

Afgestudeerden van de opleiding dragen de titel: Bachelor of Science (BSc). Voor studenten die willen/moeten gaan werken is een carrière weggelegd, meestal in een leidinggevende positie, in o.a. chemische productiebedrijven, farmaceutische bedrijven, voedselbedrijven, laboratoria. Zij kunnen worden ingezet voor de kwaliteitsverbetering van het product en daarmee versterking van de concurrentie positie van het bedrijf. De verwachting is ook dat onze afgestudeerden zonder problemen kunnen doorstromen naar Masteropleidingen in de chemie en aanverwante disciplines in binnen – en buitenland.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science in de chemie ben je in staat om d.m.v. onderzoek creatieve technologische oplossingen aan te dragen voor het oplossen van maatschappelijke problemen.

Enkele mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn:

  • Leraar chemie

  • Als kleine zelfstandige projecten schrijven voor het oplossen van maatschappelijke problemen (de chemie rakende) in eigen land, indienen bij internationale donor organisaties/ bankinstellingen, uitvoering superviseren.
  • Als kleine zelfstandige projecten van derden ondersteunen door de opgedane (chemische) kennis aan te bieden of een dienstbetrekking aan te gaan bij:
  • Overheid
  • Bedrijfsleven
  • (Internationale) bedrijfsbelangenorganisaties.
Verder Studeren

Het advies van de opleiding is: verder studeren. Bachelor is geen afgeronde studie!.

Bij studeren in het buitenland helpt de opleiding jou via haar netwerk te zoeken naar een geschikte opleiding. Eigen initiatieven en studeren in eigen land worden altijd toegejuicht.

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding chemie, moet je in het bezit zijn van een VWO diploma met de vakken Scheikunde, Wiskunde I en Natuurkunde en voor elk minimaal het cijfer 6 behaald hebben.  Ben je niet in het bezit van het VWO diploma dan adviseren wij dat jij het Staatsexamen VWO doet.  Toelating via andere opleidingen is nog niet mogelijk vanwege de beperkte kantoor- en lab ruimten en lab materialen (apparatuur e.d.). De opleiding kent daarom een Numerus Fixus van 15 studenten.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Scheikunde 2017/2018
Studiegids Bachelor in Scheikunde 2017/2018

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING CHEMIE

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2325
E-mail: fwnw@uvs.edu

By Comments off december 14, 2017