12 dec 2017

Bacheloropleiding in Sociologie

GEZIUS, Chr. Helmut Drs.

"Sociology is for people with personality" helmut.gezius@uvs.edu

Description

Research

DE OPLEIDING

Sociologie is een 3-jarige wetenschappelijke bacheloropleiding die het gedrag van mensen en de intermenselijke verhoudingen bestudeert voor zover die beïnvloeden worden door sociale, culturele en maatschappelijke vraagstukken, machtsstructuren en bindende opvattingen. Kortom: je wordt opgeleid tot een competente, creatieve en verantwoordelijke deskundige in spé op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Dit gebeurt middels: discussie colleges, debatteren, seminars, practica, veldexcursies, workshops, (poster) presentaties, kleine onderzoeken, etc. van jou wordt verwacht: actieve participatie, assertiviteit, collegialiteit, discipline en collegealiteit.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het eerste jaar van de opleiding is algemeen oriënterend en kent inleidende hoofdvakken, ondersteunende vakken (zoals Sociologie, Culturele Antropologie, Economie, Demografie, Psychologie, Wetenschapsfilosofie, Statistiek, Methoden en Technieken van Sociaal Weten-schappelijk Onderzoek) en keuzevakken.  Na de afronding van het eerste jaar ontvang je een Propedeuse Certificaat dat 60 studiepunten waard is.

De studierichting heeft twee afstudeervarianten, nl. :

  1. Sociale Ontwikkeling

Deze afstudeervariant richt zich op de structuren en processen van sociale transformatie met behulp van ontwikkeling sociologische benaderingswijzen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, sociale participatie,  kwaliteit van het leven, gender enz).

2. Culturele Ontwikkeling

Deze houdt zich bezig met culturele vraagstukken in relatie tot ontwikkeling. Centraal staat de vraag: “Wat gebeurt er met specifieke cultuurelementen als taal, religie, muziek, kunst, familiesystemen en in de lokale Surinaamse context?”

Elke afstudeervariant bestaat uit ongeveer tien hoofdvakken en twee tot drie  keuzevakken.

In het 2e en 3e jaar van de studie moet je bij elkaar 120 studiepunten halen (zie studiegids). Als je alle 180 studiepunten hebt gehaald, word je Bachelor of Science (BSc) in de Sociologie.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
Studiepunten Hoofdvakken en ondersteunende vakken Keuzevakken
JAAR1
60 0
JAAR2
45 15
JAAR3
30 30

NA DE OPLEIDING

Na afronding van de bachelor opleiding Sociologie ben je in staat om:
– zelfstandig problemen van sociale en culturele aard te identificeren en te analyseren.
– kleinschalig sociologisch onderzoek te doen met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve onder­zoeksmethoden.
– resultaten van onderzoek te integreren in beleids­adviezen.
– je identificeert, onderzoekt en analyseert zelfstan­dig maatschappelijk vraagstukken van sociale en culturele aard.
– ontwikkelt, formuleert en evalueert zelfstandig eenvoudige projecten van sociale en culturele aard .
– leiding te geven aan (afdelingen van) niet complexe organisaties op het gebied van sociale en culturele ontwikkeling.
– schriftelijk en mondeling te rapporteren over onderzoeksbevindingen, analysen, aanbevelingen.

Met deze competenties biedt de studie Sociologie jou de mogelijkheid om onder andere carrière te maken als onderzoeker,  beleidsmedewerker op een ministerie,  directeur van een NGO of een kleine zelfstandige consultant. Vanuit deze functies kun je met jouw wetenschap-pelijke inzicht in maatschappelijke vraagstukken projecten begeleiden of uitvoeren en of beleidsmaatregelen formuleren op het gebied van jongerenparticipatie, genderrelaties, gemeenschapsontwikkeling, religie, huisvestingsproblematiek, taal en samenleving, duurzame sociale en culturele ontwikkeling, interetnische verhoudingen, familie- en verwantschaps-systemen, cultuurbeleid, sociaal beleid etc.

Deze studie bereidt jou ook voor op een masterstudie voor verder onderzoek naar alles wat met duurzame ontwikkeling heeft.

TOELATINGSEISEN

Om tot de studie Sociologie te worden toegelaten, moet je over één van de volgende documenten bes­chikken:

  • – een VWO-diploma of gelijkgesteld diploma met Wiskunde,
  • – een certificaat Schakeljaar met pakket Sociologie en Wiskunde,
  • – Verklaring Colloquium Doctum toets met Wiskunde Q

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Sociologie 2019/2020
Studiegids Bachelor in Sociologie 2019/2020

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

De Richtingscoördinator van de Studierichting Sociologie
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2490
E-mail: helmut.gezius@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017