14 dec 2017

Bacheloropleiding in Wiskunde

HAGENS, Kim Msc

Description

Research

DE OPLEIDING

Het doel van de bacheloropleiding wiskunde is:

o          studenten kennis, inzicht en vaardigheden geven op het gebied van de wiskunde;
o          studenten introduceren in de hoofdgebieden van de wiskunde en in één of meer gebieden waar wiskunde wordt toegepast;
o          studenten een academische vorming geven en onderzoek vaardigheden bijbrengen;
o          studenten voorbereiden op een masteropleiding wiskunde.

 

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding wiskunde bestaat uit twee fasen:

de Bachelor-I fase(het eerste jaar) en de Bachelor-II fase(het tweede en derde jaar)

In de Bachelor-I fase worden de basisvakken en algemene vakken bijgebracht. Denk hierbij aan Calculus (lijkt op Wiskunde 1), Lineaire algebra (lijkt op Wiskunde 2), Algebra, Statistiek.

In de Bachelor-II fase volgt er verdieping en daar moet er een keuze worden gemaakt voor één van de oriëntaties: abstract, statistiek en data analyse, modelleren.

Het onderwerp voor het afstuderen hangt af van de gekozen oriëntatie.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 60 0
JAAR3 36 24

 

NA DE OPLEIDING

Wiskundigen kunnen terecht op de meest uiteenlopende plaatsen. In principe zijn de kennis en vaardigheden van een wiskundige altijd welkom waar er over complexe problemen moet worden gedacht, waar er structuur moet worden aangebracht en waar er veel gerekend moet worden. Na onderzoek in Suriname is gebleken dat er in de volgende sectoren behoefte is aan wiskundigen:

  • • De financiële sector( banken, verzekeringsmaatschappijen)
  • • IT sector
  • • Bedrijven waar er logistieke problemen zijn
  • • Nutsbedrijven
  • • Multinationals
  • • Onderwijs
  •  

 

TOELATINGSEISEN

Om tot de bachelor wiskunde toegelaten te kunnen worden, moet je in het bezit zijn van een Vwo-diploma S-pakket met in het eindexamenpakket, een van de volgende combinaties:

  • • Wiskunde 1 en Wiskunde 2(samen minimaal 13 en voor elk minimaal een 6)
  • • Wiskunde 1(minimaal 7) en Natuurkunde (minimaal 6)

Personen die in het bezit zijn van een afgeronde MO-A-opleiding van het IOL worden ook toegelaten. Zij worden toegelaten als de som van het gemiddelde van de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken Meetkunde 1, Meetkunde 2 en Meetkunde 3 minimaal 13 bedraagt.

 

NUMERUS FIXUS

Voor de bachelor opleiding wiskunde zullen er maximaal 20 studenten worden toegelaten in het eerste jaar.  Je zal dus om toegelaten te kunnen worden, een selectieprocedure moeten doorlopen.

Elke twee jaar wordt er gestart met een nieuw cohort( meestal in de oneven jaren).

 
DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Wiskunde 2021/2022
Studiegids Bachelor in Wiskunde 2021/2022

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING WISKUNDE

Administratie Richting Wiskunde
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2325
E-mail: fwnw@uvs.edu

By Comments off december 14, 2017