12 dec 2017

Masteropleiding in Fysiotherapie

DECLERCK, Marlies

PT, PhD

Be strong enough to stand alone, smart enough to know you need help, brave enough to ask for it.

De opleiding Master of Science in fysiotherapie heeft als doel:
– een gekwalificeerde omnipracticus af te leveren die evidence-based fysiotherapeutisch kan handelen
– uitbreiding en verdieping van de academische competenties

Fysiotherapie is een zelfstandig beroep binnen de gezondheidszorg. De fysiotherapeut voorkomt, bestrijdt en behandelt verschillende aandoeningen, met het bewegingsapparaat van de mens als belangrijkste aangrijpingspunt. De fysiotherapeut werkt zelfstandig of samen met andere gezondheidsprofessionals aan het verbeteren of het onderhouden van het algemeen dagelijks functioneren van de patiënt.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De masteropleiding Fysiotherapie is een onafgebroken studie en bestaat uit twee studiejaren.
De opleiding is een voltijdse dagopleiding.

Met de opleiding wordt beoogd de student voor te bereiden op de beroepsuitoefening als fysiotherapeut; gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op/in het vakgebied van de fysiotherapie wetenschappen bij te brengen; voor te bereiden op de wetenschapsbeoefening op het gebied van de fysiotherapie wetenschappen.
De opleiding bevordert voorts de academische vorming van de student, in het bijzonder met betrekking tot het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen; het wetenschappelijk communiceren in de Nederlandse en in de Engelse taal.

Tijdens de totale 5-jarige opleiding (Bachelor en Master) krijgt de student een brede basis aan theoretische kennis en praktische vaardigheden aangeleerd. De student komt in contact met patiënt-ervaringen gedurende de 5 jaren middels de preklinische en klinische stages. De opleiding berust op wetenschappelijk onderzoek en leidt de studenten op tot evidence-based therapeuten.

Van de studenten in de opleiding MSc Fysiotherapie wordt verwacht dat ze over een hoge mate van zelfstandigheid en een wetenschappelijk-kritische houding beschikken.


OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
0

NA DE OPLEIDING

Na de mastersopleiding Fysiotherapie afgerond te hebben kan een student ervoor kiezen om meteen als Fysiotherapeut het beroepsveld in te gaan (uiteraard na toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid) of te promoveren.

TOELATINGSEISEN

Bachelor of Science in Fysiotherapie van de Anton de Kom Universiteit Suriname.

DOWNLOADS

Brochure Master of Science in Fysiotherapie 2017/2018
Studiegids Master of Science in Fysiotherapie 2017/2018

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

Studierichting Fysiotherapie

Medische Wetenschappelijk Instituut
Kernkampweg 5
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017