12 dec 2017

Masteropleiding in Fysiotherapie

Ranoesetiko, Chemberlain MSc.

De Opleiding

Fysiotherapie is een zelfstandig beroep binnen de gezondheidszorg.
De fysiotherapeut voorkomt, bestrijdt en behandelt verschillende aandoeningen met het bewegingsapparaat van de mens als belangrijkste aangrijpingspunt. De fysiotherapeut werkt zelfstandig of samen met andere gezondheidsprofessionals aan het verbeteren of het onderhouden van het algemeen dagelijks functioneren van de patiënt/cliënt.

De masteropleiding heeft als doel:

  • uitbreiding en verdieping van de academische competenties
  • een gekwalificeerde omnipracticus af te leveren die evidence-based fysiotherapeutisch kan handelen

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Tijdens de masteropleiding vindt er een verdieping en uitbreiding plaatst van de kennis en vaardigheden die zijn aangeleerd tijdens de bacheloropleiding. Deze kennis en vaardigheden worden vervolgens toegepast bij patiënten in complexe situaties. Verder verdiept de student zich in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de fysiotherapie en rond de studie af met een masterthesis.  Daarnaast wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de professionele houding en attitude.  Alle opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast in reële situaties tijdens klinische stages en wordt de student voorbereid op het zelfstandig functioneren als een fysiotherapeut.

Studenten die starten met de opleiding Fysiotherapie dienen belangstelling te hebben voor de gezondheidszorg. Daarboven dien je leergierig, sportief, zorgzaam, sociaal en behulpzaam te zijn.

Van de studenten wordt verwacht dat ze over een hoge mate van zelfstandigheid beschikken.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
60
0

NA DE OPLEIDING

Na de masteropleiding afgerond te hebben kan een student ervoor kiezen om meteen als fysiotherapeut het beroepenveld in te gaan (uiteraard na toestemming van het Ministerie van Volksgezondheid) of te promoveren.

TOELATINGSEISEN

Bachelor of Science in Fysiotherapie van de Anton de Kom Universiteit Suriname.

DOWNLOADS

– Brochure Master of Science in Fysiotherapie
– Studiegids Master of Science in Fysiotherapie 2023/2024 

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

Studierichting Fysiotherapie

Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI)
Kenkampweg 5-7
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007 ext. 619
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017