15 mrt 2018

Masteropleiding Education and Research for Sustainable Development

ORI, Henry

Dr.

Think Global, but Act Local.

De Masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development is ontworpen om wetenschappers te produceren die in staat zijn om een belangrijke bijdrage te leveren aan de transformatie van Suriname in een duurzame gemeenschap. Om dit te bereiken zijn er vier pijlers waarop dit programma is gebaseerd: armoedebestrijding, burgerparticipatie, gemeenschapsontwikkeling en ondernemerschap. Er kan worden afgestudeerd in een van de pijlers of een combinatie van pijlers gekoppeld aan de volgde voorkeursectoren: Onderwijs, Landbouw, Mijnbouw en Toerisme.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De Masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding duurt 2 jaar. Voor het behalen van het Master diploma moet de student 122 studiepunten behalen.

Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges en werkcolleges ook aandacht besteed aan veldbezoeken.

De opleiding stimuleert studenten en daagt ze uit tot analytisch denken en om een kritische houding te blijven ontwikkelen betreffende duurzame ontwikkelingsvraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau. Verder wordt hen aangeleerd hoe zij methoden en technieken kunnen toepassen voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van economics, civic participation and community development.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
54
5
JAAR 2
53
10

 

NA DE OPLEIDING

De Masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development vormt de basis voor het onderzoeken en adviseren over duurzame ontwikkeling. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Master of Science (MSc).

Werken na de Studie

Als Master of Science ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze zelfstandig onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Master of Science vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je meteen aan de slag bij:

• de overheid
• onderwijs- en onderzoeksinstellingen
• adviesbureaus, NGO’s en IO’s
• Eigen op te starten onderneming

Verdere Studie

Na je Masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je Masteropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development, moet je in het bezit zijn van een BSc of daaraan gelijkgesteld diploma op wetenschappelijk niveau. Voldoet jouw diploma niet, dan kun je door middel van een schakeljaar alsnog worden toegelaten.

 

DOWNLOADS

• Brochure Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap 2017/2018
Studiegids Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap 2017/2018

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 6
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 228
E-mail: fmijw@uvs.edu

By Comments off maart 15, 2018