14 mrt 2018

Masteropleiding Surinaams Recht

WALLERLEI, Clayton

Meester in de Rechten

De rechtswetenschap houdt zich bezig met de systematische bestudering van het recht.
De afgestudeerde van de Masteropleiding Surinaams Recht, is gerechtigd de titel Master of Laws (LLM) te voeren. De afgestudeerden van de Masteropleiding Surinaams Recht hebben toegang tot de zogenaamde togaberoepen (rechter, officier van justitie en advocaat). Het diploma van de Masteropleiding Surinaams Recht levert civiel effect voor de togaberoepen.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De Masteropleiding Surinaams Recht is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding duurt 2 jaar. Voor het behalen van een master diploma moet de student 120 studiepunten behalen.

Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges en werkcolleges ook aandacht besteed aan practicumopdrachten.

De opleiding stimuleert studenten en daagt ze uit tot analytisch denken en om een kritische houding te blijven ontwikkelen betreffende juridische en maatschappelijke vraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
58
10
JAAR 2
60
30 – 35
THESIS
12
0

 

NA DE OPLEIDING

De Masteropleiding Surinaams Recht vormt de basis voor de togaberoepen. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Master of Laws (LLM) en heeft rechtstreekse toegang tot de togaberoepen.

Werken na de Studie

Als Master of Laws ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Master of Laws vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je juridisch werk verrichten bij:

• de overheid, rechterlijke macht, advocaten- en notariskantoren
• banken, verzekeringsmaatschappijen en andersoortige financiële instellingen
• werkgevers– en werknemers organisaties, adviesbureaus, NGO's en IO's
• overige bedrijven en/of organisatie

Verdere Studie

Na je Masteropleiding Surinaams Recht kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je masteropleiding de arbeidsmarkt opgaat.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding Surinaams Recht, moet je in het bezit zijn van een Bachelor diploma in de Rechtswetenschap, met alle verplichte onderwijseenheden. Voldoe jij niet aan deze eisen, dan kun je een schakeltraject doorlopen, waarbinnen de veplichte onderwijseenheden alsnog worden behaald. De verplichte onderwijseenheden van de bacheloropleiding voor toelating tot de masteropleiding zijn:
1. Staatsrecht,
2. Bestuursrecht,
3. Zakenrecht,
4. Verbintenissenrecht,
5. Personen- en familierecht,
6. Ondernemingsrecht,
7. Burgerlijk procesrecht,
8. Strafrecht en
9. Strafprocesrecht.
Al deze negen (9) vakken dienen behaald te zijn in de Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap, voordat de student zich mag inschrijven voor de Masteropleiding Surinaams Recht. De Masteropleiding Surinaams Recht is zodanig van opzet dat tezamen met het togatraject van de Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap voldaan wordt aan de wettelijke vereisten voor de toelating tot de togaberoepen.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap 2017/2018
Studiegids Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap 2017/2018

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER JURIDISCHE WETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 6
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2502/2509
E-mail: fjw-decanaat@uvs.edu

By Comments off maart 14, 2018