“Kennis maken en kennis delen in duurzaam partnerschap”|Tuesday, April 24, 2018
You are here: Home » Maatschappij » Public Administration

Public Administration

Public Administration (PA) is een opleiding waarin vraagstukken van bestuur, organisatie en beleid in een nationale, regionale en internationale context centraal staan. Zij steunt daarbij op verschillende klassieke disciplines (sociologie, politicologie, economie, psychologie) en belicht verschillende aspecten van de wijze waarop in de publieke en semi-publieke sector wordt vormgegeven aan de nationale en internationale samenleving (bestuurlijke, politieke, organisatorische, juridische en financiële aspecten).

De opleiding kent 2 afstudeer specials:

  1.  Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector
  2.  Internationale Betrekkingen

Beroepsmogelijkheden

PA is een academische opleiding die zich richt op de opleiding van hoger kader – staffunctionarissen en leidinggevenden – voor organisaties in de publieke sector in brede zin: overheid, parastatale instellingen en organisaties met een maatschappelijke taak of missie, zowel in een nationale als internationale context. Daarnaast richt de opleiding zich op de vorming van sociale wetenschappers die in staat zijn als zelfstandig onderzoeker of consultant in deze sector werkzaam te zijn. Het voor deze functies gewenste niveau wordt gerealiseerd door een combinatie van een bachelor- en een masteropleiding.

Opbouw van de opleiding

De bacheloropleiding bestaat uit twee delen: een brede basisopleiding in de bestuurswetenschappen en in algemene academische en onderzoeksvaardigheden, en een specialisatietraject, waarbij studenten kiezen uit de special Internationale Betrekkingen, gericht op organisatie- en beleidsvraagstukken in de internationale context, en de special Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector, waarin het functioneren en de beleidsvoering van organisaties in een nationale context centraal staan.

Voor het behalen van de Bachelorgraad moet de student 180-190 studiepunten behalen. Deze studiepunten kunnen in drie studiejaren behaald worden, te weten in fase I, en fase II (2e en 3e jaar).

Fase I

Het eerste studiejaar, fase I ofwel de B-I fase kan aangeduid worden als het orientatiejaar voor de student. In fase I worden inleidende en ondersteunende vakken aangeboden.

Het vakkenpakket bestaat uit hoofdvakken, en ondersteunende vakken De hoofdvakken zijn richtingevend voor de keuze van de special in het tweede studiejaar terwijl de ondersteunende vakken zijn bedoeld als wetenschappeljke orientatie in de sociale wetenschappen.

De student moet minimaal 60 studiepunten behalen.

Fase II (2e en 3e jaar)

In fase II kan de student de overige 120 studiepunten behalen waarbij de student de keuze kan maken uit de twee specials nl:Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector en Internationale Betrekkingen.

Toelatingseisen:

De Bacheloropleiding Public Administration heeft als toelatingseis het volgende:

  1.  Een diploma van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO);
  2.  Een certificaat van het Schakeljaar
  3.  Een verklaring van de behaalde Colloquium Doctum toets

Download hier de studiegids 2017-2018.