12 dec 2017

Bacheloropleiding in Bedrijfskunde

BONSE, Thea, V. Msc.

title

Description

Research

DE OPLEIDING

Het efficiënt en effectief beheren en besturen van bedrijven, organisaties en ondernemingen, leer je bij de studierichting Bedrijfskunde van de Faculteit der Maatschappij- wetenschappen

Tijdens de studie krijg je kennis en inzicht in de structuur en het functioneren van organisaties . Er worden je ook vaardigheden aangereikt om bedrijfsvraagstukken te analyseren; bekwaam te plannen en te ontwerpen en hoe organisaties in te richten en te herinrichten. Je leert leiding geven aan mensen. Ook worden er academische en onderzoeksvaardigheden aangereikt.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Bedrijfskunde is een wetenschappelijke bacheloropleiding van drie jaar. Een studiejaar omvat twee semesters elk verdeeld in blokken van 7 weken waarbij per blok in 3 tot 4 verplichte vakken colleges worden gegeven .In het eerste jaar wordt je uitgebreid ingeleid in het vakgebied bedrijfskunde en onderzoeksvaardigheden.Deze basiskennis en vaardigheden worden in het tweede jaar verder uitgediept waarbij ook bedrijfssimulaties bij enkele vakken worden toegepast. Gedurende het tweede studiejaar breng je één dag per week door bij een bedrijf om een veldop-dracht uit tevoeren (zogenoemde bedrijfspraktijk).

In het derde jaar volg je ook een aantal keuzevakken en vindt de afronding plaats.

Je schrijft en verdedigt je thesis in het zesde semester.

De student studeert af met het doen van wetenschappelijk onderzoek en dit is het schrijven en verdedigen van de thesis. Heb je de opleiding succesvol afgerond, dan ben je Bachelor of Science (BSc) in de Bedrijfskunde.

OPLEIDINGSTRAJECT
studiejaar Ects verplichte vakken Ects keuzevakken
1e jaar 56  4
2e jaar 60  
3e jaar 30 26
NA DE OPLEIDING

Werken na de Studie

Als bedrijfskundige kun je dus verschillende kanten op.

Enkele mogelijkheden zijn:

  • • een functie in het Surinaams bedrijfsleven
  • • een functie bij een overheidsorganisatie c.q. staatsbedrijf
  • • een functie op het gebied van bedrijfsadvisering, bedrijfstraining en bedrijfsonderzoek
  • • een masteropleiding volgen.

Verdere Studie

De opleiding voldoet aan internationale maatstaven, is geaccrediteerd en sluit aan op andere specialistische master vervolgstudies zowel in Suriname Master Opleiding Bedrijfskunde en  MERSD  als ook in het buitenland en biedt veel toekomstperspectieven.

TOELATINGSEISEN

Om tot de studierichting Bedrijfskunde te worden toegelaten, moet je in het bezit zijn van een VWO of een daaraan gelijkgesteld diploma met een voldoend cijfer (zes en hoger) voor de vakken Wiskunde en Economie 1 en 2.

Tot de studierichting worden jaarlijks maximaal 35 nieuwe studenten toegelaten.
Selectie geschiedt op basis van het aantal punten en een loting.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Bedrijfskunde 2019/2020
Studiegids Bachelor in Bedrijfskunde 2021/2022

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

Universiteitscomplex | Gebouw 6 Kamer: 2-5
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2442 of 433317
E-mail: administratie_bdk@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017