12 dec 2017

Bacheloropleiding in Bedrijfskunde

BONSE, Thea, V. Msc.

title

Description

Research

DE OPLEIDING

De opleiding Bedrijfskunde stelt zich ten doel:

Het vormen van wetenschappelijk management kader dat in staat is om op academisch verantwoorde wijze in uiteenlopende sectoren en op verschillende niveaus leiding te geven aan en onderzoek te doen in de bedrijfsvoering in de praktijk en in het bijzonder van Surinaamse ondernemingen.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal verplichte- en keuzevakken met daaraan gekoppeld het aantal studiepunten.

OPLEIDINGSTRAJECT
studiejaar Ects verplichte vakken Ects keuzevakken
1e jaar 60  
2e jaar 60  
3e jaar 30 30
NA DE OPLEIDING

Werken na de Studie

De Bachelor  of Science  Bedrijfskunde (Business Management)  kan op wetenschappelijke basis ondersteuning bieden aan de leiding van een bedrijf  en adviseren o.m. op de volgende werkterreinen binnen een bedrijf:

  • Human Resource Management
  • Marketing Management
  • Enterpreneurship
  • Finance en Accounting Management

Verdere Studie

Na je bacheloropleiding in Bedrijfskunde kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. De masteropleiding waar de huidige studenten in Suriname naartoe doorstromen is Master Bedrijfskunde of Master in Education and Research for Sustainble Development (MERSD).

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bachelor in Bedrijfskunde moet je in het bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma met als aanvullende eis een voldoende (6 of meer ) voor de vakken Wiskunde, Economie I  en Economie II.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Bedrijfskunde 2017/2018
Studiegids Bachelor in Bedrijfskunde 2018/2019

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

Universiteitscomplex | Gebouw 6 Kamer: 2-5
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2442 of 433317
E-mail: administratie_bdk@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017