12 dec 2017

Bacheloropleiding in Geneeskunde

TING A KEE, Beverly

Drs. MPH

De opleiding

De  Bacheloropleiding beoogt:

  • Studenten op te leiden in de basisprincipes van het geneeskundig domein, zodanig dat zij de kennis en inzichten kunnen toepassen in oefensitutaties.
  • Vaardigheden aan te leren die blijk geven van professioneel gedrag.
  • Studenten een wetenschappelijke basis te bieden alsook vaardigheden op klinisch/wetenschappelijk gebied.

De  Bacheloropleiding opleiding wordt afgesloten met een doctoraalexamen. Het primaire doel is om de afgestudeerde voor te bereiden op de klinische fase, huisartsengeneeskunde of een vervolgopleiding.

Studenten die starten met deze opleiding dienen belangstelling te hebben voor de medische wetenschap en gezondheidszorg. Daarenboven dien je leergierig, zorgzaam, sociaal en behulpzaam te zijn.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De Bacheloropleiding maakt deel uit van een zevenjarige opleidingscontinuüm. Tijdens de 4-jarige opleiding wordt aandacht besteed aan de noodzakelijke theoretische vorming. Naast de theoretische onderbouw, komt ook de training van klinische, technische en communicatieve vaardigheden aan bod (skillslab) en wordt de nodige aandacht besteed aan wetenschappelijke vorming van de student. Tevens beslaat de inhoud van de opleiding Geneeskunde de lichamelijke en psychologische afwijkingen van het zieke individu, met aandacht voor de preventieve, diagnostische, therapeutische, revaliderende en palliatieve mogelijkheden. De belangrijke wisselwerking tussen individu en maatschappij komen eveneens aan bod.

Van de studenten in de opleiding Geneeskunde wordt verwacht dat ze over een hoge mate van zelfstandigheid beschikken.

Binnen de studierichting geneeskunde wordt er gestreefd naar de invoering van een nieuw kwalitatief hoogstaand 3-jarig bachelorprogramma in het kader van de overgang van de huidige opleiding naar de bachelor-masterstructuur (BAMA). Studenten die willen starten met de opleiding in het academiejaar 22-23 zullen ten zeerste geadviseerd worden om over te stappen naar dit nieuwe 3-jarige Bachelorprogramma dat hoogstwaarschijnlijk in het academiejaar 23-24 zal starten.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR

ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN

ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN

JAAR1

60

nvt

JAAR2

ntb

nvt

JAAR3

ntb

nvt

JAAR4

ntb

nvt

NA DE OPLEIDING

De afgestudeerde kan meteen het beroepsveld ingaan (leraar op een middelbare school of werken in de gezondheidszorg in een administratieve/verzorgende functie). De afgestuurde kan functies bekleden die een wetenschappelijk denkniveau vereisen. De afgestudeerde bachelor kan functioneren in posities waar specifieke medische kennis nodig is, en kan assisteren bij onderzoek. Echter zal de student, om het beroep van arts uit te kunnen oefenen, eerst de klinische fase moeten afronden. De 2-jarige klinische fase bestaat uit het volgen van verschillende stages (coassistentschappen).

Bij het beëindigen van de klinische fase wordt een assistent-arts bul verkregen en zal de afgestudeerde in staat zijn om onder supervisie te handelen. Hierna zal de student nog de huisartsen stage moeten doen om als volwaardige (huis) arts te kunnen functioneren of kan de student een andere vervolgspecialisatie doen.

Gebleken is dat het steeds moeilijker wordt voor afgestudeerden van de huidige 4-jarige Bacheloropleiding om aansluiting te vinden bij een buitenlandse (m.n. Nederlandse) vervolgopleiding. In het kader van de transitie naar een volledige BAMA structuur (Bachelor – Master) van de Geneeskunde opleidingen wordt ernaar gestreefd om in het academiejaar 23-24 tevens te starten met een nieuwe 3-jarige Masteropleiding Geneeskunde ter vervanging van de 2-jarige klinische fase. Het is dus zeer waarschijnlijk dat bij inschrijving in het komend academiejaar u na de bachelor zal doorstromen in deze nieuwe opleiding. Na deze Masteropleiding Geneeskunde kunt u direct doorstromen naar een vervolgopleiding tot huisarts of medisch specialist.

TOELATINGSEISEN

Men dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

  • Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse V.O.S school, met het vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze vakken, waarbij de individuele cijfers niet lager dan 6 (zes) mag zijn.
  • Een diploma van het Schakeljaar Anton de Kom Universiteit (medisch pakket met minimaal 24 punten).
  • Een door Studiefaciliteiten aan bovengenoemd VWO gelijkgesteld diploma.

Ook dient men in het bezit te zijn van de Surinaamse nationaliteit en woonachtig te zijn in Suriname. De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan hiervan ontheffing verlenen.

DOWNLOADS

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING GENEESKUNDE

Faculteit der Medische Wetenschappen
Kernkampweg 5-7
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007 of 441071
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017