18 dec 2018

Masteropleiding Psychologie

SANCHES, Manon Dr

“Education is what survives when what has been learned has been forgotten." B.F. Skinner

DE OPLEIDING

De Psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt in niet alleen in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, wat mensen denken en hoe ze tot beslissingen komen.

De studie is aansluitend op de bacheloropleiding Psychologie, wil je het beroep van Psycholoog uitoefenen is een masterkwalificatie noodzakelijk.

Deze opleiding is sinds mei 2018 geaccrediteerd door NOVA.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De studie is een tweejarige voltijdse opleiding die in de middaguren wordt aangeboden. De masterstudie is als volgt opgebouwd, na een generaal verbredend aanbod, volgt de verdieping van de drie specialisaties die ook in de bachelor aangeboden wordt. De studie wordt afgesloten met een stage en master thesis. Deze studie wordt eens in de twee jaar aangeboden, inschrijvingen zijn weer mogelijk voor het collegejaar 2019-2020. Deze opleiding is door NOVA geaccrediteerd.

De specialisaties zijn als volgt:

  • • Arbeid en Organisatie Psychologie
  • • Kind en Jeugd Psychologie
  • • Klinische Psychologie
    • Arbeid en Organisatie Psychologie richt zich op thema’s als werving en selectie, training en loopbaan advisering, coaching en management ontwikkeling.
    • Kind en Jeugd Psychologie richt zich op het gebied van de ontwikkeling van het kind en jeugd. De oriëntatie is ook op het klinische veld als schoolbegeleidingsdiensten, speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening.
    • Klinische Psychologie richt zich op de mentale gezondheidszorg, zowel in de curatieve als preventieve sfeer.

Waar mogelijk zal Probleem Gestuurd Onderwijs gehanteerd worden.
Binnen deze studie geldt een aanwezigheidsverplichting.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 60
JAAR2 42 8
 
NA DE OPLEIDING

Met een masterdiploma kan men werkzaam zijn als zelfstandig psycholoog. Kies je voor de gezondheidszorg is het raadzaam om je aan te melden bij de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen.

Men kan werkzaam zijn in diverse sectoren zoals de overheid zoals de ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs Wetenschap en Cultuur en Arbeid. De profit en de non profit sector, diverse functies op beleid en of stafniveau. Uiteraard zelfstandige in een eigen praktijk.

Ook kan men in het hoger en wetenschappelijk onderwijs werkzaam zijn.

Verder Studeren

Met een master kwalificatie kan je een verdere wetenschappelijke carrière oppakken en een PhD traject starten.

 
TOELATINGSEISEN

Een wetenschappelijke bachelor in de Pscychologie.

 
Downloads:

Studiegids Masteropleiding Psychologie 2019 – 2020 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING MASTER PSYCHOLOGIE

Dr. M. R. Sanches

Richting coordinator studierichting Psychologie
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2218 of 2396
E-mail: manon.sanches@uvs.edu

By NO Comment december 18, 2018