18 dec 2018

Masteropleiding Psychologie

SANCHES, Manon Dr

DE OPLEIDING PSYCHOLOGIE

De Psychologie is de wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert. Dit houdt in niet alleen in wat mensen doen en hoe ze het doen, maar ook wat mensen voelen, wat mensen denken en hoe ze tot beslissingen komen.

De studie is iets voor jou

  • • Als je interesse hebt in wat mensen drijft, in hun vaardigheden, emoties, ontwikkeling en in de manier waarop ze met elkaar omgaan.
  • • Je zelfstandig kunt werken en houdt van lezen en schrijven.
  • • Je een kritische en wetenschappelijke houding hebt.
OPLEIDINGSPROGRAMMA

De studie is een tweejarige voltijdse opleiding die in de middag en avond wordt aangeboden. Het uitgangspunt is dat de bachelor en de masteropleiding 1 geheel vormen. De master studie is als volgt opgebouwd, na een generaal verbredend aanbod, volgt de verdieping van de drie specialisaties die ook in de bachelor aangeboden wordt. De studie wordt afgesloten met een stage en master thesis. Deze studie wordt eens in de twee jaar aangeboden, inschrijvingen zijn weer mogelijk voor het collegejaar 2019-2020. Deze opleiding is door NOVA geaccrediteerd.

De specialisaties zijn als volgt:

  • • Arbeid en Organisatie Psychologie
  • • Kind en Jeugd Psychologie
  • • Klinische Psychologie
  • • Arbeid en Organisatie Psychologie richt zich op thema’s als werving en selectie, training en loopbaan advisering, conflict-hantering, coaching en management ontwikkeling.
  • • Kind en Jeugd Psychologie richt zich op het gebied van de ontwikkeling van het kind en jeugd, op thema’s als adhd, autisme, dyslexie. De oriëntatie is ook op het klinische veld als schoolbegeleidingsdiensten, speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening.
  • • Klinische Psychologie richt zich op de mentale gezondheidszorg, zowel in de curatieve als preventieve sfeer.

Didactiek

Probleem gestuurd onderwijs (PGO) is een onderwijsvorm waarbij een zeer actieve rol wordt gevraagd van studenten. Studenten werken samen in kleine groepen van 12 personen aan de psychologische problemen en bestuderen zelfstandig relevante literatuur.

Tweemaal per week komen studenten bij elkaar in deze zogenoemde onderwijsgroepen en zij dienen dan hun bevindingen aan hun medestudenten te rapporteren. Deze bijeenkomsten vinden plaats onder begeleiding van een wetenschappelijk docent. Ook zijn er practica en hoorcolleges.

Binnen deze studie geldt een aanwezigheidsverplichting.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 60
JAAR2 48                          12
NA DE OPLEIDING

Met een masterdiploma kan men werkzaam zijn als zelfstandig psycholoog. Kies je voor de gezondheidszorg is het raadzaam om je aan te melden bij de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen.

Men kan werkzaam zijn in diverse sectoren zoals de overheid zoals de ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Het Medisch Opvoedkundig Bureau, als zelfstandige psychologe of als intercedent in de uitzendbranche. Dit kunnen functies zijn op beleids en of stafniveau.

Ook kan men in het hoger en wetenschappelijk onderwijs werkzaam zijn.

Verder Studeren

Met een master kwalificatie kan je een verdere wetenschappelijke carrière oppakken en een PhD traject starten.

TOELATINGSEISEN

Een wetenschappelijke bachelor in de Pscychologie.

Downloads:

Studiegids Masteropleiding Psychologie 2018 – 2019 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING MASTER PSYCHOLOGIE

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2218 of 2396
E-mail: manon.sanches@uvs.edu

By NO Comment december 18, 2018